"Економ-пропозиція" автоштрафів Про громадські роботи для водіїв-порушників

Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час, не більш як 4 години на день, а неповнолітніми – 2 години на день
Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час, не більш як 4 години на день, а неповнолітніми – 2 години на день
Здебільшого постанови про присудження громадських робіт виносяться як "економ-пропозиція" для любителів покрутити кермо у нетверезому стані
Здебільшого постанови про присудження громадських робіт виносяться як "економ-пропозиція" для любителів покрутити кермо у нетверезому стані
Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, громадські роботи можуть бути замінені адміністративним арештом
Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, громадські роботи можуть бути замінені адміністративним арештом

З 17 листопада 2008 року для водіїв транспортних засобів – порушників правил безпеки на дорогах – був введений такий вид адміністративного стягнення, як "громадські роботи". Це передбачено Законом України від 24.09.2008 р. №586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху". Але порядок призначення та виконання громадських робіт потребував додаткового нормативного регулювання.

Тому відповідно до підпункту 72 пункту 2 розділу I Закону України від 24 вересня 2008 року № 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" та з метою визначення порядку виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 лютого 2009 року № 35 затвердили Інструкцію про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (далі – інструкція).

Цією інструкцією визначається порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування. Безпосередньо виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на органи кримінально-виконавчої інспекції.

Особливості виконання громадських робіт

Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час. Строк громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю. Громадські роботи виконуються не більш як 4 години на день, а неповнолітніми – 2 години на день. Погодження з органами місцевого самоврядування та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі – власник підприємства) переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт здійснюється щорічно на початку року за письмовими запитами органів кримінально-виконавчої інспекції. Наприклад, зимою сніг можна було порозчищати, а на весну у ЖЕКів немалий перелік видів робіт до яких вони залюбки залучають правопорушників для виконання громадських робіт.

Функції органів кримінально-виконавчої інспекції
При виконанні постанов суду (судді) (далі – постанова суду) про застосування громадських робіт на органи кримінально-виконавчої інспекції покладається:
1. Облік порушників;
2. Роз'яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт;
3. Погодження з органами місцевого самоврядування видів суспільно корисних робіт та переліку об'єктів (підприємств, установ, організацій), на яких порушники відбуватимуть ці роботи;
4. Контроль за виконанням стягнення порушниками та обов'язків власником підприємства за місцем відбування порушниками громадських робіт;
5. Облік відпрацьованого порушниками часу;
6. Здійснення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт;
7. З'ясування причин невиходу порушників на громадські роботи;
8. Внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт.

Порядок та умови виконання постанов суду
Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили. Окремо варто зупинитися на питанні набрання законної сили. Статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді адміністративного арешту. Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Порушники перебувають на обліку в органі кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання. Постанова суду про застосування громадських робіт органом кримінально-виконавчої інспекції приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Але в силу якихось "загадкових" причин щодо деяких порушників день отримання взагалі не настає, а відповідно і не приводяться до виконання.

Протягом цього строку (10 днів) порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, окрім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику та ін.).

У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (далі – журнал обліку порушників). У триденний строк орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови до виконання. На кожного порушника в органі кримінально-виконавчої інспекції заводиться особова справа та заповнюється облікова картка, в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин.

В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. У разі надходження до органу кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку. Щодо кожної постанови суду заводиться окрема особова справа на порушника.

Після отримання постанови суду порушник викликається до органу кримінально-виконавчої інспекції (неповнолітній – з батьками або особою, яка їх заміняє). З ним проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, відповідальність за ухилення від відбування громадських робіт. За результатами бесіди порушник дає підписку, в якій власноручно зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку підприємств, на яких порушники відбувають громадські роботи, орган кримінально-виконавчої інспекції у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення на одне з цих підприємств.

Власником підприємства видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт. Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства заповнюється табель виходу на роботу, копія якого надсилається до органу кримінально-виконавчої інспекції одразу після відбуття порушником громадських робіт. Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

У разі потреби орган кримінально-виконавчої інспекції здійснює контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вирішуються судом, який виніс постанову.

Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цією адресою не проживає, місцеперебування його невідоме, та наявні інші підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, орган кримінально-виконавчої інспекції вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.
Ухиленням від відбування громадських робіт вважаються:
• невихід порушника на роботу без поважної причини;
• неприбуття порушника за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважної причини або зникнення з місця проживання.

Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються:
– несвоєчасне одержання виклику;
– хвороба та
– інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом.
Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом.
Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, але до них не може застосовуватись адміністративний арешт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання до суду для вирішення питання по суті.

Обов'язки власника підприємства
На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:
1. Погодження з органами кримінально-виконавчої інспекції переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;
2. Контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
3. Своєчасне повідомлення органів кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт;
4. Ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин;
5. У разі невиконання власником підприємства своїх обов'язків, орган кримінально-виконавчої інспекції інформує про це орган місцевого самоврядування.

Зняття порушників з обліку
Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з /із/:
1. Відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт – за наявності з підприємства табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;
2. Заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом – за наявності постанови суду;
3. Скасуванням постанови – за наявності постанови суду;
4. Наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду – після отримання відповідного судового рішення;
5. Смертю порушника – за наявності інформації довідкового характеру з відділу реєстрації актів громадянського стану.

Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи. У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення. Зняття порушника з обліку здійснюється за довідкою посадової особи органу кримінально-виконавчої інспекції та резолюцією начальника цього органу в день отримання відповідних документів.

Таким чином вже активно виносяться постанови про присудження громадських робіт правопорушникам за матеріалами Державтоінспекції. Здебільшого постанови подібного роду виносяться як "економ-пропозиція" для любителів покрутити кермо у нетверезому стані (штраф у такому випадку складає від 2550 до 3400 гривень). Щоправда для того, щоб суд виніс таке лояльне рішення для українського гаманця, правопорушнику потрібно підтвердити свою неплатоспроможність.
Але суди ще не на належному рівні взаємодіють з органами кримінально-виконавчої інспекції. Наприклад, чомусь не всі постанови про призначення громадських робіт направляються чи доходять до відповідних кримінально-виконавчих інспекцій.

Інших правопорушників рятує формальний підхід до постанов суду з боку органів місцевого самоврядування. Наприклад, зловживаючи своєю владою голови сільських рад, знаючи, що правопорушники не відбувають громадських робіт, все одно надають до кримінально-виконавчої інспекції табелі їх виходів на роботу. Але варто пам'ятати, що суд, встановивши це порушення, може замінити покарання на штраф чи адміністративний арешт. Попри недосконалість застосування такого виду адміністративного стягнення як громадські роботи, хорошим кроком вперед є хоч таке нормативне врегулювання цього питання.

1 Комментариев


17-06-2009 18:37:49

Интересно, а несет ли ответственность нарушитель за некачественное выполнение работ? А то можно прийти, 4 часа "Ваньку валять" и,как говорится, "солдат спит, а служба идет". Вобще, такой вид наказания, по-моему, более действенный,чем штраф для людей с достатком, которым заплатить штраф за превышение скорости ничего не стоит, а вот поработать на благо Родины наверняка не хочется и не престижно. А еще лучше как за границей, к сожалению, не помню в какой стране: сел нетрезвый за руль - походи на лекции о вреде алкоголя, сдай экзамены и тогда можешь снова садиться за руль.