Техоглядні тонкощі

Обов'язок проходження техогляду встановлений Законом, а саме відповідно до нової редакції (від 24.09.2008 р.) частини 1 статті 35 ЗУ "Про дорожній рух". Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них, підлягають обов'язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а саме за № 606, від 09.07.2008 р. Згідно цієї норми Закону забороняється експлуатація ТЗ, що не пройшли обов'язкового чергового державного технічного огляду.

Обов'язково мати і сам талон про проходження техогляду. Хоча пунктом 2.1. ПДР (перелік документів, які водій ТЗ повинен мати при собі) талон техогляду не передбачений як такий, що водій повинен мати при собі, але його обов'язковість встановлена пунктом 13 нового Порядку № 606. В цьому пункті встановлено, що талон техогляду закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла засобу, і лише у разі, коли у конструкції засобу вітрове скло не передбачено, талон зберігається у власника разом з реєстраційними документами. У технічному паспорті старого зразка працівник ДАІ робить також запис "Техогляд проведено" і ставить свій підпис та особистий штамп. Експлуатація ТЗ без талона, виданого в установленому порядку, з талоном,строк дії якого закінчився, або з талоном, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений, забороняється.

Порядок проходження техогляду

Перевірка технічного стану ТЗ проводиться суб'єктами господарювання (акредитовані СТО) у пункті технічного контролю незалежно від місця реєстрації автомобіля відповідним підрозділом ДАІ. За результатами перевірки суб'єкт господарювання видає власникові ТЗ або уповноваженій ним особі протокол перевірки технічного стану, засвідчений підписом його посадової особи та скріплений печаткою. Власники ТЗ – юридичні та фізичні особи або уповноважені ними особи зобов'язані подати ТЗ для техогляду у строк і в місце, визначені підрозділом ДАІ за місцем постійної або тимчасової реєстрації ТЗ. Автомобілі, які в період проведення техогляду перебувають на капітальному ремонті, підлягають техогляду після його закінчення.

Що перевіряється

Перевірка правомірності експлуатації засобу розпочинається із:
– встановлення відповідності номерних знаків вимогам,
– стандартів, даних про засіб та його власника (тип, марка, модель, пасажиромісткість, рік випуску, об'єм двигуна, повна маса, маса без навантаження, ідентифікаційні номери складових частин засобу – кузова, шасі, рами, двигуна, місце проживання (місцезнаходження),
– записам у реєстраційних документах та відомостям в автоматизованих інформаційних системах Державтоінспекції.
Після цього перевіряється наявність у власника засобу або уповноваженої ним особи, що подала цей засіб для проведення техогляду,
• посвідчення на право керування засобом відповідної категорії та
• талона до нього,
• медичної довідки щодо придатності до керування засобом відповідної категорії та справжність зазначених документів.

Порядок проведення періодичного медичного огляду водіїв транспортних засобів

Це питання регулюється Положенням, яке затверджене спільним Наказом Міністерства охорони здоров'я і МВС від 05.06.2000, № 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів". Зазвичай водії намагаються якимось іншим чином отримати медичну довідку (форма № 083/О), адже за загальним порядком проходження медогляду займає багато часу (до 3 днів). Хоча деякі клініки говорять, що в них ця довідка робиться від 20 хв. до 2 год., але це буде не повноцінний медогляд. Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (далі – періодичний медичний огляд) проводиться медичною комісією з метою вирішення питання про наявність або відсутність у водія медичних протипоказань до керування транспортним засобом згідно з Переліком. Наявність захворювання або вади згідно з Переліком є протипоказанням до керування відповідною категорією транспортних засобів.

Періодичний медичний огляд включає в себе:
- загальне обстеження спеціалістами медичної комісії,
- лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами медичної комісії призначаються індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні періодичного медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина та дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання.

Перед проведенням періодичного медичного огляду водій подає:
– документи, що посвідчують особу (паспорт);
– сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду;
– довідку щодо перебування на психіатричному обліку за місцем проживання;
– 2 фотокартки розміром 3х4 см.

Водій власного транспортного засобу подає довідку, що підтверджує оплату проведення медичного огляду щодо права на керування транспортним засобом (тарифи встановлюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації). За відсутності вищезазначених документів періодичний медичний огляд не проводиться. Дані медичного огляду заносяться лікарями медичної комісії до Медичної картки огляду водія транспорту (ф. № 142-0), на яку повинна бути наклеєна фотокартка, а також вклеєні сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду та довідка щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання, для жінок додатково – довідка про гінекологічне обстеження.

За наявності у водія захворювань згідно
з Переліком медична комісія дає висновок про наявність медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів. При відсутності у водія захворювань згідно з Переліком медична комісія дає висновок про відсутність медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів. У разі відсутності у водія транспортного засобу протипоказань до керування відповідною категорією транспортних засобів термін дії виданої Медичної довідки становить 3 роки. Для водіїв транспортних засобів віком понад 55 років (жінки – віком понад 50 років) термін дії виданої Медичної довідки становить 2 роки. Тобто однієї довідки (3 роки) вистачає на 2 техогляди (для легкових автомобілів).

Медична комісія не проводить періодичного медичного огляду в разі:
- наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;
- наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;
- перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння будь-якого походження.

Видача медичних карток, протоколів засідань медичної комісії на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві закладу охорони здоров'я, що проводив періодичний медичний огляд, протягом 25 календарних років. Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій проводиться за рахунок коштів підприємства (установи, організації). У разі незгоди водія транспортного засобу (власника підприємства, установи, організації) з результатами періодичного медичного огляду він може оскаржити рішення у місцевому органі охорони здоров'я або в судовому порядку.

Документи, які потрібні для техогляду

Для проведення техогляду засобу працівникові Державтоінспекції подаються такі документи:
1) паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу; – для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, – для юридичних осіб;
2) протокол перевірки технічного стану, виданий суб'єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
3) реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного засобу;
4) посвідчення водія, що дає право керувати засобом відповідної категорії, та талон до нього;
5) медична довідка щодо придатності водія до керування засобом відповідної категорії;
6) поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;
7) квитанція про сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та у разі наявності документ, що підтверджує право на пільги із сплати такого податку (юридичними особами додатково подається розрахунок податку з власників засобів);
8) дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і (або) світлових сигнальних пристроїв;
9) на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
10) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації. У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цим пунктом, техогляд не проводиться.

Наслідки непроходження техогляду

Списання або зняття з реєстрації. Частина 10 статті 35 ЗУ "Про дорожній рух" встановлює, що у разі непредставлення ТЗ на державний техогляд протягом 5 і більше років або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (відомчої) реєстрації цього ТЗ. Штраф від 340 до 425 гривень. Власники ТЗ або уповноважені ними особи, які експлуатують ТЗ, що не пройшли техогляд в установлений строк, несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку. А це відповідно до ст. 121 КУпАП штраф від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – нмдг), що становить від 340 до 425 гривень. Також важливо пам'ятати, що за керування ТЗ без талона про проходження тех-огляду чи з талоном, що не належить цьому ТЗ або не відповідає вимогам стандарту, встановлений адміністративний штраф від 10 до 15 нмдг, що становить від 170 до 255 гривень. У разі повторного протягом року вчинення зазначеного порушення передбачено накладення штрафу від 15 до 30 нмдг (255–510 грн.) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).