Потаксуємо?

На вимогу пасажира таксист має видати чек відповідно до оплаченої вартості проїзду

Важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не користувалася послугами таксі. Якщо, поспішаючи у визначене місце, ми помічаємо, що не встигаємо на призначений час, то тоді в голову приходить думка про таксі. Знаючи про це, деякі автовласники вирішують попрацювати в таксі. Про те, що може чекати на таких автовласників, піде мова в цій статті. Дане питання детально регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997, № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту".

Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – послуги таксі), повинен дотримуватися вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів. Наприклад, згідно з п.1 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право відмовитися від договору про надання послуг таксі і вимагати відшкодування збитків, якщо таксист своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує їх так повільно, що надати послуги у визначений строк стає неможливим (несвоєчасно прибуло таксі). Для надання послуг таксі перевізники повинні мати зареєстровані відповідно до законодавства автомобілі, відповідну ліцензію і ліцензійну картку на кожний автомобіль, обладнаний відповідно до встановлених технічних вимог. Перевізник, який надає послуги таксі, може укласти з іншими суб'єктами господарювання договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг, а з органами місцевого самоврядування – про користування стоянками таксі. Без чого робота таксі просто неможлива. Послуги таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення.

При цьому розрізняють наступні види замовлень:
За часовою ознакою:
– звичайне,
– термінове,
– нічне.
За способом замовлення:
– усне,
– письмове,
– по телефону.
Наявність тієї чи іншої ознаки впливатиме на ціну цієї послуги. Кількість пасажирів, що перевозиться в транспортному засобі, не повинна перевищувати його пасажиромісткість. Розрахунки за послуги таксі проводяться після закінчення перевезення. На вимогу пасажира йому видається чек відповідно до оплаченої вартості проїзду.

Особливості замовлення послуг таксі за допомогою дистанційних засобів зв'язку

Організація надання послуг перевезення на таксі та легковому автомобілі за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв'язку здійснюється суб'єктами господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги (далі – суб'єкт господарювання), уклала відповідні договори з автомобільними перевізниками. Замовлення за допомогою дистанційних засобів зв'язку здійснюється шляхом укладення договору між суб'єктом господарювання та особою, що замовляє перевезення.

 У разі замовлення послуги таксі необхідно визначити:
1) час і місце (адреса) подачі транспорт-ного засобу;
2) кінцевий пункт маршруту (за бажанням замовника послуги);
3) час доставки у кінцевий пункт (за бажанням замовника послуги);
4) контактний телефон замовника послуги;
5) вартість послуги перевезення (за бажанням замовника послуги);
6) інші основні характеристики обслуговування (за погодженням сторін).
Суб'єкт господарювання, який надає інформаційно-диспетчерські послуги, уточнює час, необхідний для здійснення перевезення, та час подачі транспортного засобу з урахуванням особливостей дорожньо-транспортної ситуації (погодні умови, період доби, можливі ускладнення під час виконання замовлення).

Перед укладенням договору суб'єкт господарювання повинен повідомити замовникові послуг (на його вимогу) про:
1) своє найменування та місцезнаходження;
2) адресу та номер телефону, за якими приймаються претензії щодо неналежного рівня обслуговування;
3) основні характеристики послуги (час подачі транспортного засобу, модель, номерний знак тощо);
4) ціну послуги та/або тариф на проїзд, включаючи плату за подачу транспортного засобу, умови оплати послуги;
5) порядок розірвання договору.

 Параметри обслуговування та подана інформація (на паперовому або електронному носії) заносяться в журнал реєстрації, форма та порядок ведення якого затверджуються Мінтрансзв'язку. У разі укладення договору про замовлення послуги таксі за допомогою дистанційних засобів зв'язку суб'єкт господарювання відповідає за виконання його умов та надання достовірної і своєчасної інформації про послугу. Про порушення умов договору, що призвело до неможливості надання або отримання послуги таксі в обумовлений строк, суб'єкт господарювання, замовник послуг повідомляє в обов'язковому порядку іншій стороні. Якщо замовлення послуги перевезення на таксі прийнято не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу його виконання і суб'єкт господарювання не має можливості забезпечити виконання замовлення, він зобов'язаний попередити про це замовника послуги не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу подачі транспортного засобу, а в разі, коли час від прийняття замовлення до його виконання становить менш як 30 хвилин, – негайно.

Надання інформаційно-диспетчерських послуг під час користування послугами з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.
Суб'єкт господарювання, що надає інформаційно-диспетчерські послуги, зобов'язаний забезпечити:
1) регулювання руху таксі у транспортній мережі міста;
2) прийняття та оформлення замовлень на надання послуг таксі та послуг з перевезення на замовлення;
3) оформлення з автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником договору у разі надання послуг з перевезення на замовлення;
4) інформування про послуги, що надаються перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, наявний рухомий склад, ціну та/або тариф на послуги таксі;
5) диспетчерське управління транспорт-ними засобами перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, які надають послуги таксі, згідно з укладеними договорами;
6) рекламу послуг таксі та послуг з перевезення на замовлення.

Суб'єктам господарювання забороняється:
укладати договори з автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, які не мають відповідних ліцензій; подавати недостовірну інформацію про вартість послуг і технічні характеристики транспортного засобу. Отже, яким би легким заробітком не здавалася робота в таксі, все-таки в цій сфері існує багато нюансів. Але ж своєї актуальності цей вид транспорту не втратить, тому що запізнення в житті людства нікуди не дінуться.

1 Комментариев


05-10-2009 15:02:34

Интересно, знают ли об этих нюансах сами таксисты?