Пільгове розмитнення автомобіля

Фінансові ресурси підштовхують автомобілістів до пошуку різних "економ пропозицій"

Бажання мати хороший автомобіль та обмежені фінансові ресурси підштовхують автомобілістів до пошуку різних "економ пропозицій". Але при цьому варто не забувати приказку, що час – це гроші. Тому, перш ніж взятися за пільгове розмитнення автомобіля, варто завчасно підготувати ряд документів. В цій статті мова піде про можливі "економ пропозиції" від української митниці. Для практичних цілей важливо розглянути підстави для надання пільги в обкладенні ввізним митом, акцизним збором і податком на додану вартість та перелік документів,  подання яких необхідне для здійснення  такого оформлення транспортних засобів, увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування.

Спадщина
Пункт 7 частини 1 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в  Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транс-портних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію  України" (далі – Закон України "Про порядок ввезення…") для автомобілів, що ввозяться (пересилаються) громадянами та входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента передбачає подання документа, що підтверджує склад спадщини за законом, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Зворотне ввезення
Пункт 9 частини 1 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення …" для автомобілів, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації передбачає подання митної декларації, за якою транспортні засоби тимчасово вивозилися під зобов'язання про зворотне ввезення.

Переселення на постійне місце проживання
Стаття 252 Митного кодексу України, пункт 12 частини першої статті 8 та частина друга статті 8 Закону України "Про порядок ввезення…" для автомобілів, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну передбачає більш широкий перелік документів для громадян України, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом "Постійне проживання", проставленим й анульованим відповідним підрозділом міграційної служби, або з відміткою про анулювання напису "Постійне проживання", засвідченого гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, які раніше виїхали за межі України тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном), та відмітками про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченими гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина, або анульованою відміткою про дату поставлення на постійний консульський  облік, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні (може бути відсутнім при перетині митного кордону України);
для іноземців та осіб без громадянства, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

в) паспортний документ іноземця та особи без громадянства на право  виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою  України, та/або копія дозволу на імміграцію в Україну;

г) посвідка на постійне проживання в Україні (може бути відсутньою при перетині митного кордону України);

д) відмітка у паспортному документі іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявність дозволу на постійне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду  через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074 (може бути відсутня при перетині митного кордону України);
для осіб, які набули громадянства України за територіальним походженням:

е) копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства з  відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання в Україну, який подавався при перетині митного кордону України;
окрім вищезазначених документів:
– документ, що підтверджує право власності громадянина на транспортний засіб не менше одного року;
– документ, що підтверджує перебування транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання громадянина не менше року;
– документ, що підтверджує постійне проживання громадянина на території країни попереднього місця проживання не менше одного року.

Примітка. Для вирішення питання про можливість звільнення від оподаткування автомобілів, які ввозяться громадянами, які набули громадянства України за територіальним походженням, крім зазначених документів та відомостей в них, слід звертати увагу, зокрема на:
– дати видачі паспорта громадянина України та паспортного документа іноземця та особи без громадянства;
– документи, що свідчать про постійне проживання громадянина в країні попереднього проживання;
– копії дозволів на імміграцію, виданих компетентними органами країни попереднього проживання громадянина;
– копії документів про припинення іноземного громадянства;
– наявність листків вибуття, або документів, що їх замінюють.

Повернення працівника  дипломатичної служби
Пункт 13 частини першої статті 8 Закону України "Про порядок ввезення …" для автомобілів, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну передбачається подання наступних документів:

1. Довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності – одного із заступників відповідно до розподілу обов'язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

2. Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб. Отже, з цієї статті ми бачимо, що для пільгового ввезення автомобіля із-за кордону потрібно серйозно подбати про документальне забезпечення такої операції. Насамперед варто розуміти, що фінансова економія, як правило, потребує великих затрат часу.