ДАI вилучила водійське посвідчення

Після вилучення водійського посвідчення працівниками ДАІ потрібно не забути повернути його в законний строк

Багатьом автомобілістам знайома ситуація, коли потрапивши в дорожньо-транспортну пригоду (далі – ДТП), Дорожня  автомобільна інспекція (далі – ДАІ) вилучає водійське посвідчення до вирішення справи в суді. А як відомо, в нашій державі суди часто приймають рішення, м'яко кажучи, не у визначений строк. Таким чином виникає логічне запитання: "А чи може водій, у якого вилучили водійське посвідчення, керувати своїм автомобілем до прийняття рішення судом? Який строк керування автомобілем при вилученому посвідченні водія?".

Відповідно до статті 265-1 Кодексу  України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 (далі – КУпАП) у разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник ДАІ тимчасово вилучає посвідчення водія до набрання  законної сили постановою у справі про  адміністративне правопорушення, але  не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними  засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення. За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.

Відповідно до п. 5 постанови КМУ від 17.12.2008, № 1086 "Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія…" (далі – Постанова КМУ №1086) до винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення та на- брання нею законної сили уповноважена особа видає водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом строком не більше ніж на три місяці з дати вилучення посвідчення.

Відповідно до пункту 4 наказу МВС  від 02.04.1994, № 166 "Про затвердження зразка талону до посвідчення водія, Положення про талон до посвідчення водія…" (далі – Наказ №166) при вилученні посвідчення водія талон до нього дає право керувати транспортними засобами відповідної категорії протягом одного місяця. Після закінчення цього строку, якщо він не був продовжений в ДАІ, талон підлягає вилученню.
Згідно з п. 5 Наказу № 166 посадові особи підрозділів ДАІ, у віданні яких знаходиться розгляд адміністративного матеріалу або заяви водія можуть продовжити строк дії талону. При подовженні строку дії талону запис про це здійснюється у довільному місці на талоні і скріплюється печаткою підрозділу ДАІ, який подовжує його дію.
При вилученні посвідчення водія у талоні на лицевому боці проставляються дата вилучення, посада, прізвище працівника ДАІ,  а на зворотному боці робляться такі записи:
1. У графі "Дата порушення" вказують день, місяць та рік вчинення порушення (наприклад: 11.08.09 р.).
2. У графі "Серія, N нагрудного знака" проставляються серія та номер нагрудного знака працівника ДАІ, який склав протокол (виявив порушення).
3. У графі, де проставлена цифра, яка відповідає вчиненому порушенню, компостером проставляється відмітка (відмітки у талоні робить працівник ДАІ, який  виявив порушення).

У випадку оскарження водієм дій працівників ДАІ і винесення мотивованого висновку про скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення або повернення стягнених грошових сум штрафу, у вільному рядку талону робиться запис, наприклад: "Порушення від 11.08.09 р. скасовано", в якому вказується дата порушення, яке відміняється. Запис завіряється підписом посадової особи, яка винесла висновок, із зазначенням її посади, звання, прізвища і скріплюється печаткою підрозділу ДАІ, де розглядалася скарга і було винесено висновок. Після цього водій звертається в реєстраційно-екзаменаційний підрозділ за місцем проживання, де йому без перевірки знань Правил безкоштовно видається новий талон. При цьому здійснюється перенесення всіх зафіксованих в попередньому талоні порушень Правил, за винятком порушення, яке скасовано.

Тимчасово вилучене посвідчення  повертається водієві:
- за заявою водія у разі, коли суд не прийняв у тримісячний строк рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу про адміністративне правопорушення; 
- після виконання водієм постанови суду про накладення адміністративного стягнення або подання до підрозділу Держ-автоінспекції копії постанови суду про закриття справи (крім випадків, коли справу про адміністративне правопорушення закрито на підставі порушення за тим  самим фактом кримінальної справи); 
-  у разі винесення судом постанови про позбавлення водія права керування транспортним засобом після закінчення  визначеного строку позбавлення права  керування транспортним засобом та успішного складення в Державтоінспекції теоретичного і практичного іспиту для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

Таким чином, при вилученні водійського посвідчення працівники ДАІ зобов'язані видати водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом строком не більше ніж на три місяці з дати вилучення посвідчення та після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія. У випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк – на вимогу водія  повернути водійське посвідчення.