Адміністративна відповідальність водія

Водій, якого притягують до адміністративної відповідальності, має ряд процесуальних прав, якими він може себе захистити від адміністративного стягнення

Складення протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушенням правил дорожнього руху, приводить до розгляду даного документу  судом чи іншим органом, уповноваженим притягувати до адміністративної відповідальності. Відповідно ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984, № 8073-X (далі – КУпАП), розгляд більшості із визначених КУпАП адміністративних правопорушень і призначення адміністративного стягнення при їх вчиненні віднесено до компетенції суду. В той же час, у відповідності п. 2 ч. 2 ст. 222 КУпАП, розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил дорожнього руху, мають право начальники або заступники начальників відділень (відділів, управлінь, департаментів), командири або заступники командирів окремих підрозділів Державтоінспекції  Міністерства внутрішніх справ України, а також начальники  окремих відділів дорожньо-патрульної служби. А в випадку відсутності відділення ДАІ в конкретному районі, накладати адміністративне стягнення уповноважений начальник місцевого відділу внутрішніх справ чи його заступник. Наприклад, при розгляді адміністративного протоколу про керування автомобілем особою, яка не має відповідного права, тобто вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 124 КУпАП, накладати адміністративне буде не суд, а уповноважена посадова особа Держ-автоінспекції МВС  України. А от згідно п. 3 ч. 2 ст. 222 КУпАП, оголосити попередження у випадку вчинення правопорушення, визначене в ст. 125 КУпАП як "Інші порушення Правил дорожнього руху" може будь-який працівник ДАІ, який має спеціальне звання.

Особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, має ряд процесуальних прав, які закріплені в ст. 268 КУпАП. Однак, перш ніж говорити про використання цих прав, варто визначитися із  загальним порядком провадження по справі про адміністративне правопорушення.

По-перше, згідно ч. 1 ст. 277 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення, повинна бути розглянута протягом 15 днів з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших  матеріалів справи. Однак КУпАП не встановлює конкретний строк, на протязі якого вказаний протокол від посадової особи повинен бути направлений від посадової особи, яка склала цей документ, в орган, уповноважений розглядати справу про вчинення адміністративного правопорушення.

По-друге, важливо з'ясувати питання щодо обов'язкової присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, при вирішенні даного питання уповноваженим державним органом. В КУпАП відсутня норма, яка б передбачала обов'язковість і строки повідомлення такої особи про час і місце розгляду справи про вчинення адміністративного правопорушення. Разом з тим, ч. 1 ст. 268 КУпАП встановлює, що дана справа розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Однак, рішення про притягнення до адміністративної відповідальності може бути прийнятим і без участі цієї особи. Це можливо в тому випадку, якщо у судді чи посадової особи, у провадженні яких знаходиться дана справа, наявні дані про своєчасне сповіщення цієї особи про час і місце розгляду справи, і відсутності отриманого від цієї особи клопотання про перенесення строку такого розгляду. Однак, ні в одній статті КУпАП спеціально не передбачена можливість подачі особою, яку притягують до адміністративної відповідальності, такого клопотання. Тому подачу такого клопотання потрібно здійснити одразу ж після складення протоколу про адмініст-ративне правопорушення.

Окремо звертаємо увагу і на те, що в ч. 2 ст. 268 КУпАП передбачений перелік правопорушень, при розгляді яких присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності є обов'язковою. Але серед таких адміністративних правопорушень відсутні будь-які правопорушення, пов'язані з недодержанням правил дорожнього руху. Як наслідок, розгляд таких справ може відбутися і без участі водія, відносно якого вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності. А що ж робити водію-порушнику, якого не повідомили про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення? Адже повторного розгляду справи у випадку неявки особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, не відбувається. Чи можливо уникнути такої ситуації? Можна, якщо при складанні протоколу про адміністративне правопорушення водій поцікавиться у інспектора ДАІ про місцезнаходження суду чи іншого державного органу, який буде розглядати даний протокол. Таким чином можна буде вже і самому поцікавитися про дату розгляду справи про адміністративне правопорушення суддею чи іншою посадовою особою.

Згідно зі ст. 280 КУпАП з'ясуванню підлягають питання про те, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для  передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Отже, у випадку притягнення вас до адміністративної відповідальності, можна порадити наступний порядок дій:
1. Не ухилятися від явки до суду чи до посадової особи, яка буде розглядати адміністративний протокол;
2. Під час судового засідання потрібно посилатися на неправомірні дії працівників ДАІ, обґрунтовуючи правильність своєї версії;
3. За необхідністю потрібно вимагати проведення експертизи чи виклику свідків;
4.  Не боятися оскаржувати рішення тієї чи іншої особи, уповноваженої розглядати адміністративні протоколи, в суді.

2 Комментариев

Александр
16-06-2009 18:26:31

Согласен. Права должны быть не только в конституции...


17-06-2009 18:17:26

Не понятно,почему нужно самому интересоваться в каком суде и кто будет рассматривать дело о нарушении. Разве сотрудник ГАИ не обязан сообщать об этом? Если дело касается действительно рарушения ПДД, то я только "за", но ведь случаи бывают разные и спорные, и человек имеет право присутствовать при решении его судьбы и иметь возможность отстаивать свою правоту.