Штраф за вигадане спяніння

При виникненні сумнівів не слід погоджуватися із результатами огляду при використанні трубки контролю тверезості
При виникненні сумнівів не слід погоджуватися із результатами огляду при використанні трубки контролю тверезості

Керування у стані сп'яніння – це серйозне порушення, за яке перебачена серйозна відповідальність (штраф 2550 – 3400 грн., а часом вилучення водійського посвідчення і конфіскація авто. Проте трапляються випадки, коли працівники ДАІ вигадують стан сп'яніння водія. Тому важливо знати юридичні прийоми самозахисту від подібних неправомірних дій. Це правопорушення передбачено ч. 1 ст. 130 КпАП України. Такі справи розглядаються виключно судами, а протокол про адміністративне правопорушення складається службовими особами органів міліції (як правило, Державтоінспекції). При цьому огляду на стан сп'яніння підлягають водії транспортних засобів, щодо яких в уповноваженої особи ДАІ є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння згідно з ознаками такого стану.

Ознаками алкогольного сп'яніння є:
а) запах алкоголю з порожнини рота;
б) порушення координації рухів;
в) порушення мови;
г) виражене тремтіння пальців рук;
ґ) різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;
д) поведінка, що не відповідає обстановці.
Ознаками наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є:
а) наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп'яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота);
б) звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло;
в) сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови;
г) почервоніння обличчя або неприродна блідість.
Доказами можуть бути:
а) зізнання водія про перебування у стані сп'яніння;
б) результати проби (огляду на місці) за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених до використання МОЗ та Держспоживстандартом України, у разі згоди водія з її результатами (газоаналізатор AlcoQuant 6020, Alcotest 6510, 6810, 7410 Plus com та "Алконт 01");
в) результати огляду у спеціальному закладі охорони здоров'я або у пересувній лабораторії МОЗ.

Проведення таких проб регулює Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1103. Відповідно до п. 4 Порядку огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться співробітником ДАІ у присутності двох свідків. Свідками не можуть бути співробітники міліції або особи, щодо неупередженості яких є сумніви. Огляд проводиться із застосуванням дозволених до використання МОЗ та Держспоживстандартом України технічних засобів. При цьому необхідно простежити за використанням цих засобів індивідуально, у разі використання трубки контролю тверезості – за непорушеним станом упаковки трубки, категорично відмовлятися від використання мундштуків, використаних іншими особами, тощо. У разі необхідності звертати увагу свідків на це і залишати свої пояснення у протоколі. Це необхідно тому, що бувають випадки, коли проба однієї особи впливає на результати огляду іншої, а також використання співробітниками ДАІ завідомо непридатних трубок контролю тверезості. Результати огляду вказуються у протоколі про адміністративне правопорушення. При цьому згода водія з результатами такого огляду є доказом вчинення зазначеного правопорушення. Із результатами такого огляду, особливо із використанням трубки контролю тверезості, не слід погоджуватися, якщо є сумніви. Зазначена трубка може реагувати аналогічним вживанню алкоголю чином на цілий ряд захворювань. А у разі незгоди із результатами огляд проводиться у відповідному медичному закладі, список яких затверджується МОЗ України, або у спеціально обладнаному пересувному пункті (автомобілі), але виключно медичним працівником.

Такий огляд повинен бути проведений не пізніше 2 годин з моменту виникнення підстави для цього (зупинення транспортного засобу, ДТП тощо). Тому у разі, коли мали місце факти складання протоколу без направлення водія до медичного закладу при його незгоді із результатами огляду, проведеного уповноваженою особою Державтоінспекції МВС, а також інші порушення встановленого порядку проведення огляду на стан сп'яніння, їх треба обов'язково фіксувати у своїх поясненнях до адмінпротоколу, а пізніше заявляти клопотання про виклик до судового засідання відповідних співробітників ДАІ, у разі проведення огляду у медзакладі – лікаря, а також про закриття справи за відсутності складу правопорушення (при цьому існує ймовірність, що виклик зазначених осіб призведе до закінчення строку накладення адміністративного стягнення). Стаття 130 ч. 1 КпАП передбачає відповідальність за відмову від медичного огляду на стан сп'яніння (цю обставину співробітники ДАІ фактично часто використовують для шантажу водіїв). Тому без крайньої необхідності, крім ситуацій, коли "нічого втрачати", краще не відмовлятися від такого огляду. Проте варто знати про існування для таких крайніх випадків юридичного способу захисту від звинувачень у відмові від такого огляду.

Відповідно до ст. 8 Конституції України норми Конституції мають найвищу юридичну силу, їм повинні відповідати норми усіх законів України та інших нормативних актів. Водночас норми Конституції є нормами прямої дії, і захист прав особи (у т. ч. й судовий) на гарантується підставі норм Конституції. Ч. 3 ст. 28 Конституції забороняє проводити будь-які медичні, наукові або інші досліди над особою без її вільної на це згоди. Згідно зі ст. 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" прикладні наукові дослідження – це наукова та науково-технічна діяльність, спрямована на отримання знань та використання їх для практичних цілей. Зокрема, такими практичними цілями може бути відсторонення особи від керування транспортними засобами та притягнення її до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Це визначення включає і медичний огляд, який спрямований на отримання знань (про стан особи) та використання їх для практичних цілей (притягнення до адміністративної відповідальності). Між тим, кожне дослідження складається з окремих дослідів. Якщо дослідження є процесом, то досліди – це окремі складові, окремі дії, з яких складається цей процес. Такими є окремі процедури, які разом складають медичний огляд на стан сп'яніння. За таких умов проведення такого огляду без вільної згоди особи, або її примушення до огляду, зокрема, під страхом відповідальності, буде порушенням ч. 3 ст. 28 Конституції України.

Важливо пам'ятати, що при протиріччі ж норм Конституції та закону суд зобов'язаний застосувати норму Конституції як таку, що має вищу юридичну силу (постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 01.11.96 р.). З іншого боку, відповідно до п. 8 вищевказаного Порядку, у разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я, уповноважена особа Державтоінспекції у присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду. За таких умов, у разі необхідності застосувати цей спосіб захисту, у протоколі варто у графі для своїх пояснень зазначити: "Жодних дій щодо ухилення від огляду не вчинював. Реалізував своє право, прямо передбачене ч. 3 ст. 28 Конституції України, як нормою вищої юридичної сили та прямої дії, відповідно до ст. 8 Конституції". До суду направити клопотання про закриття справи за відсутності складу адміністративного правопорушення, із аналогічною правовою аргументацією.

Відповідно до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2009 № 400/666, встановлені деякі особливості стосовно виявлення інших, крім алкогольного, видів сп'яніння, зокрема, необхідність лабораторного аналізу біологічних середовищ організму при медичному огляді у закладі охорони здоров'я (п. 3.7 Інструкції). Інструкція передбачає, що можуть використовуватися співробітниками ДАІ при перевірці водіїв на стан сп'яніння спеціальні технічні засоби, дозволені МОЗ та Держспоживстандартом. Прилади повинні мати свідоцтво про державну реєстрацію та повірку. Перед перевіркою водія повинні інформувати про порядок застосування приладу. Огляд проводиться у присутності двох неупереджених свідків, якими не можуть бути співробітники міліції.

Прилади вимірюють вміст алкоголю у видихуваному повітрі та співвідносять його із вмістом алкоголю у крові, при цьому водій вважається тверезим при вмісті алкоголю в крові менш ніж 0,2 проміле. Але варто пам'ятати, що залежність вмісту алкоголю у видихуваному повітрі і у крові може відрізнятися у різних людей, а також вміст ендогенного (природного) алкоголю може перевищувати зазначені норми. У разі незгоди із результатами проби водій має право вимагати проведення медичного огляду у належному медичному закладі, перелік яких затверджується органами охорони здоров'я. Розділ 2 Інструкції передбачає, що водія не можна направити на огляд до медичного закладу без попередньої проби із застосуванням технічного засобу та без заповнення відповідного направлення. У разі порушення вимог Інструкції висновки медичного огляду вважаються недійсними. Як бачимо із вищенаведеного, від вигаданого працівниками ДАІ стану сп'яніння юридично захистися можливо. Проте від небезпеки під час реального керування в стані сп'яніння вже ніщо не захистить.

1 Комментариев

poma1
05-04-2011 12:41:13

Вообще то убить перегар проще простого но вот смоделировать поведение перед гаишниками заранее и не подать виду что вчера что то было - это целое искусство и умение собрать себя в считанные секунды .А если алкотестер? Вот тут posovesti.com.ua была статья называется "Как обмануть алкотестер"/Вообще то невозможно его обмануть.Но уменьшить показатели на 0,2-0,3 промилле возможно/ А когда дело касается больших денег то стоит потренироваться А вдруг пройдёт.Хотя за руль после 250гр садиться лучше всего через 10-12 часов.С новым годом и никаких алкотестеров!