Автомобільні перевезення

На вимогу пасажира таксист має видати чек відповідно до оплаченої вартості проїзду
На вимогу пасажира таксист має видати чек відповідно до оплаченої вартості проїзду
Водій таксі несе відповідно до закону відповідальність за псування або втрату прийнятого для перевезення багажу
Водій таксі несе відповідно до закону відповідальність за псування або втрату прийнятого для перевезення багажу

Автомобільні перевезення – це один із найпопулярніших видів перевезень. Важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не користувалася послугами таксі. Якщо поспішаючи у визначене місце ми помічаємо, що не встигаємо на призначений час, то тоді в голову приходить думка про таксі. Те ж саме стосується ситуацій, коли вантаж має бути своєчасно, з мінімальними витратами і без збитку для його якості доставлений в обумовлені терміни у визначене місце. Для того щоб займатися такими перевезеннями велике значення має наявність правильно оформлених документів. Тому в цій статті ми розглянемо юридичну сторону організації автомобільних перевезень як людей так і вантажів.

Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі


Питання автомобільних перевезень людей детально регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997, № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – послуги таксі), повинен дотримуватися вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів. Наприклад, згідно з п.1 ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право відмовитися від договору про надання послуг таксі і вимагати відшкодування збитків, якщо таксист своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує їх так повільно, що надати послуги у визначений строк стає неможливим (несвоєчасно прибуло таксі).

Для надання послуг таксі перевізники повинні мати зареєстровані відповідно до законодавства автомобілі, відповідну ліцензію і ліцензійну картку на кожний автомобіль, обладнаний відповідно до встановлених технічних вимог. Перевізник, який надає послуги таксі, може укласти з іншим суб'єктами господарювання договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг, а з органами місцевого самоврядування – про користування стоянками таксі, без чого робота таксі просто неможлива.

Мережа стоянок таксі та вимоги до їх обладнання визначаються Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за погодженням з відповідними територіальними підрозділами Державтоінспекції. Послуги таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення. При цьому розрізняють наступні види замовлень:
за часовою ознакою:
– звичайне,
– термінове,
– нічне,
за способом замовлення:
– усне,
– письмове,
– по телефону.

Наявність тієї чи іншої ознаки впливатиме на ціну цієї послуги. Кількість пасажирів, що перевозиться в транспортному засобі, не повинна перевищувати його пасажиромісткість. Розрахунки за послуги таксі проводяться після закінчення перевезення. На вимогу пасажира йому видається чек відповідно до оплаченої вартості проїзду.

Якщо одночасного перевозиться кілька пасажирів, то сума, що підлягає сплаті кожним з них, розраховується шляхом поділу загальної суми вартості проїзду на кількість пасажирів пропорційно відстані поїздки кожного. А у випадках зупинки таксі в дорозі з вини водія час простою пасажирами не оплачується. У салоні таксі дозволяється перевозити речі, які вільно проходять через дверні отвори автомобіля (без зняття обмежників), не псують і не забруднюють салон, не заважають водієві керувати автомобілем і користуватися дзеркалом заднього виду. У багажному відділенні таксі дозволяється перевезення вантажу, загальна вага якого не перевищує передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, за умови вільного закриття та/або відкриття кришки багажника. Водій таксі несе відповідно до закону відповідальність за псування або втрату прийнятого для перевезення багажу.

Особливості замовлення послуг таксі за допомогою дистанційних засобів зв'язку

Організація надання послуг з перевезення на таксі та легковим автомобілем на замовлення за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв'язку здійснюється суб'єктами господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги (далі – суб'єкт господарювання), уклали відповідні договори з автомобільними перевізниками. Замовлення за допомогою дистанційних засобів зв'язку здійснюється шляхом укладення договору між суб'єктом господарювання та особою, що замовляє перевезення.

У разі замовлення послуги таксі необхідно визначити:
1) час і місце (адреса) подачі транспорт-ного засобу;
2) кінцевий пункт маршруту (за бажанням замовника послуги);
3) час доставки у кінцевий пункт (за бажанням замовника послуги);
4) контактний телефон замовника послуги;
5) вартість послуги з перевезення (за бажанням замовника послуги);
6) інші основні характеристики обслуговування (за погодженням сторін).

Суб'єкт господарювання, який надає інформаційно-диспетчерські послуги, уточнює час, необхідний для здійснення перевезення, та час подачі транспортного засобу з урахуванням особливостей дорожньо-транспортної ситуації (погодні умови, період доби, можливі ускладнення під час виконання замовлення).

Перед укладенням договору суб'єкт господарювання повинен повідомити замовникові послуг (на його вимогу) про:
1) своє найменування та місцезнаходження;
2) адресу та номер телефону, за якими приймаються претензії щодо неналежного рівня обслуговування;
3) основні характеристики послуги (час подачі транспортного засобу, модель, номерний знак тощо);
4) ціну послуги та/або тариф на проїзд, включаючи плату за подачу транспортного засобу, умови оплати послуги;
5) порядок розірвання договору.

Параметри обслуговування та подана інформація (на паперовому або електронному носії) заносяться в журнал реєстрації, форма та порядок ведення якого затверджуються Мінтрансзв'язку. У разі укладення договору про замовлення послуги таксі за допомогою дистанційних засобів зв'язку, суб'єкт господарювання відповідає за виконання його умов та надання достовірної і своєчасної інформації про послугу. Про порушення умов договору, що призвели до неможливості надання або отримання послуги таксі в обумовлений строк, суб'єкт господарювання, замовник послуг повідомляє в обов'язковому порядку іншій стороні. Якщо замовлення послуги перевезення на таксі прийнято не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу його виконання і суб'єкт господарювання не має можливості забезпечити виконання замовлення, він зобов'язаний попередити про це замовника послуги не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу подачі транспортного засобу, а в разі, коли час від прийняття замовлення до його виконання становить менш як 30 хвилин, – негайно.

Надання інформаційно-диспетчерських послуг під час користування послугами з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення

Суб'єкт господарювання, що надає інформаційно-диспетчерські послуги, зобов'язаний забезпечити:
1) регулювання руху таксі у транспортній мережі міста;
2) прийняття та оформлення замовлень на надання послуг таксі та послуг з перевезення на замовлення;
3) оформлення з автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником договору у разі надання послуг з перевезення на замовлення;
4) інформування про послуги, що надаються перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, наявний рухомий склад, ціну та/або тариф на послуги таксі;
5) диспетчерське управління транспорт-ними засобами перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, які надають послуги таксі, згідно з укладеними договорами;
6) рекламу послуг таксі та послуг з перевезення на замовлення.

Суб'єктам господарювання забороняється:
– укладати договори з автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, які не мають відповідних ліцензій;
– подавати недостовірну інформацію про вартість послуг і технічні характеристики транспортного засобу.

Отже, яким би легким заробітком не здавалася робота в таксі, все-таки в цій сфері існує багато нюансів. Але ж своєї актуальності цей вид транспорту не втратить, тому що запізнення в житті людства нікуди не дінуться.

Транспортна логістика

Транспортна логістика обслуговує одну з найважливіших функцій матеріального товарообігу. Водії-автомобільні перевізники, повинні мати і пред'являти особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються вантажні перевезення (ст. 48 Закону України від 05.04.2001 р. № 2344-III "Про автомобільний транспорт" (далі – ЗУ № 2344-III)). Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 207 "Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні" (далі – постанова КМУ № 207) затверджено вичерпний перелік документів, які повинні бути у водія юридичної особи або фізичної особи – підприємця при здійсненні перевезення вантажу автомобільним транспортом.

Так, згідно з вимогами постанови КМУ № 207, яка набрала чинності з 20.03.2009 р., для водія юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, такими документами є:
– фотокопія ліцензії, засвідчена автомобільним перевізником, або ліцензійна картка;
– документи на вантаж;
– посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;
– реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом;
– талон про проходження державного технічного огляду;
– поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

При цьому водію юридичної особи необхідно мати також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду та огляду технічного стану транспортного засобу. Крім того, постановою КМУ № 207 визначено перелік додаткових документів, необхідних для перевезення небезпечних вантажів.

Так, під час перевезення небезпечних вантажів, окрім вище перелічених, у водіїв мають бути такі документи:
– свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів;
– ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
– інструкція на випадок аварії або надзвичайної ситуації;
– узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане державтоінспекцією;

У разі перевезень вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень, які здійснюються на договірних умовах чи для власних потреб, відповідно до вимог постанови КМУ № 207 водій обов'язково повинен мати дозвіл на рух автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, виданий держ-автоінспекцією. Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. № 30.

Слід зауважити, що наявність цих документів перевірятиметься працівниками державтоінспекції, а за їх відсутності застосовуватимуться відповідні заходи, тому що згідно з вимогами п. 21 ст. 11 Закону України від 20.12.90 р. № 565-XII "Про міліцію" працівники міліції для виконання покладених на них обов'язків мають право:
– зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також за наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою;
– оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "зелена картка"), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб.

Відповідальність за порушення

Щодо відповідальності, яка передбачається за такі порушення, то згідно зі ст. 60 Закону № 2344-III до автомобільних перевізників за надання послуг з перевезень вантажів без оформлення документів застосовуватиметься штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.). Крім того, низку санкцій передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі – КпАП).

Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "зелена картка"), тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425–850 грн.) (частина перша ст. 126 КпАП).

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами згідно зі ст. 1321 КпАП тягне за собою накладення штрафу, а саме:
– на водіїв – від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510–680 грн.);
– на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680–850 грн.).

Перевезення вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510–680 грн.) (частина дев'ята ст. 1331 КпАП). Крім того, у разі перевезення вантажів без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду водія та перевірки технічного стану транспортного засобу працівник державтоінспекції має право тимчасово вилучити ліцензійну картку на транспортний засіб (ст. 2653 КпАП).

Отже, для того щоб протягом усього процесу автоперевезення забезпечувати безпеку, своєчасність та оперативність перевезень чи то людей чи вантажу, важливо відповідально відноситися до оформлення належних документів.