Відновлення втраченого водійського посвідчення

При виявленні факту крадіжки потрібно найперше звернутися до міліції
При виявленні факту крадіжки потрібно найперше звернутися до міліції
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи не дає права на спрощене відновлення водійського посвідчення
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи не дає права на спрощене відновлення водійського посвідчення
Для відновлення водійського документу потрібно зібрати пакунок документів
Для відновлення водійського документу потрібно зібрати пакунок документів
При втраті медичної довідки її потрібно буде знову отримувати
При втраті медичної довідки її потрібно буде знову отримувати
При наявності непогашених адміністративних правопорушень видача дублікату водійського посвідчення не проводиться
При наявності непогашених адміністративних правопорушень видача дублікату водійського посвідчення не проводиться
Екзаменаційна картка водія є підтвердженням проходження відповідного навчання
Екзаменаційна картка водія є підтвердженням проходження відповідного навчання

Втрата водійського посвідчення як для професійного автомобіліста та і для автолюбителя є великою неприємністю та створює ряд незручностей. При цьому сам процес отримання дублікату водійського посвідчення має низку особливостей, які впливають на те, чи треба буде здавати практичний і теоретичний іспит в МРЕВ, чи ні. В цій ситуації буде мати принципове значення чи документ був втрачений з власної недбалості (загубив, діти пошкодили…), чи з об'єктивних причин (крадіжка, пожежа…). Тому в цій статті буде розглядатися процес відновлення водійського документа за двома сценаріями – недбалість та об'єктивна причина.

Це питання роз'яснює постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993, № 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транс-портними засобами".
Сценарій №1: власна недбалість (загальний порядок)
Загальний порядок видачі посвідчень водія на керування автомобілем
Потрібно розуміти без чого посвідчення водія автомобіліст не побачить. Тобто це те, чого варто чекати у гіршому випадку. А це проходження загально процесу отримання водійського посвідчення. Так, посвідчення водія на право керування транспортним засобом однієї з категорій видається особі, яка
– пройшла медичний огляд (медична довідка);
– пройшла підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм;
– склала теоретичний і практичний іспити в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції.

Документом, що засвідчує проходження підготовки і перепідготовки водіїв транс-портних засобів, є свідоцтво. Також таким підтвердженням може бути екзаменаційна карта водія.
Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції, видане свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів вважається дійсним протягом 10 років з дня закінчення закладу. Але навіть після сплину 10 років це свідоцтво буде підтвердженням проходження навчання при відновленні документів у зв'язку з об'єктивною причиною втрати посвідчення.

Іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, складають у місцевих реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції тільки ті особи, місце проживання яких зареєстроване на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Рішення про допуск до складення іспитів осіб, місце проживання яких зареєстроване на території інших адміністративно-територіальних одиниць або в іншій державі, можуть приймати керівники управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. А військовослужбовці строкової військової служби допускаються до складення іспитів у Державтоінспекції за місцем дислокації військових частин.

Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B, C1, C, D1 і D видаються особам, які склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції теоретичний і практичний іспити, категорії BE, C1E, CE, D1E і DE – практичний, а на право керування трамваєм або тролейбусом – теоретичний іспити.
Під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки. Результати складеного теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом трьох місяців. Це важливо на випадок, коли особа не може здати практичний іспит.
Якщо особа під час теоретичного іспиту не підтвердила знання Правил дорожнього руху, то посвідчення водія вилучається, а повторний іспит призначається не раніше, ніж через п'ять днів.

Відновлення вилученого посвідчення водія
Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права на керування транс-портними засобами (порушення Правил дорожнього руху), проводиться після складення теоретичного і практичного іспитів. Особам, позбавленим зазначеного права за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, посвідчення може бути повернуто після обов'язкового проходження медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів. При цьому практичний іспит приймається екзаменаційною комісією на транспортному засобі тієї категорії, права на керування яким було позбавлено.

Значення нових категорій посвідчення водія
A1 – мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт;
A – мотоцикли та інші двоколісні транс-портні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;
B1 – квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;
B – автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, – восьми;
C1 – призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів;
C – призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів;
D1 – призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;
D – призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;
BE, C1E, CE, D1E, DE – состави транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;
T – трамваї та тролейбуси.

Заміна посвідчення водія
Особам, які склали теоретичний і практичний іспити, реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції видається посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії.
Посвідчення водія видається особисто під розписку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що його замінює. У разі видачі дозволу на право керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія обмінюється на нове, до якого вносяться відмітки, що були в попередньому посвідченні.
Особи, які керують транспортним засобом (якщо це підтверджено відповідними документами), обмінюють посвідчення водія без складення іспитів. А тим, які протягом останніх 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводиться після складення теоретичного і практичного іспитів без обов'язкового додаткового їх навчання в закладі з підготовки водіїв.

Обмін посвідчення водія, не придатного для користування (зіпсованого, записи в якому не читаються тощо), а також у зв'язку із зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну, проводиться відповідно до вищезазначеного порядку.

Посвідчення водія старого зразка (видане до 17.11.2008 р.), може бути обміняне на посвідчення водія нового зразка згідно з вищезазначеними положеннями. При цьому в новому посвідченні водія будуть зазначатися категорії:
A1, A – відповідає категорії A;
B1, B – відповідає категорії B;
C1, C – відповідає категорії C;
D1, D – відповідає категорії D;
BE – відповідає категоріям B і E;
C1E, CE – відповідає категоріям C і E;
D1E, DE – відповідає категоріям D і E;
T – відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання особи за умови подання особою картки водія або довідки з реєстраційно-екзаменаційного підрозділу про підтвердження факту видачі посвідчення водія та довідки про непозбавлення особи права на керування транспортним засобом, виданої підрозділом Державтоінспекції за зареєстрованим місцем проживання. Довідка про непозбавлення права на керування транспортним засобом дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.
Для відкриття нижчих категорій особа подає до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції довідки про проходження двадцятигодинних курсів навчання керуванню на відповідному транспортному засобі у закладах з підготовки водіїв, підтвердження керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з відкритих категорій та складає практичний іспит з керування на транспортному засобі нижчої категорії. Можливе одночасне відкриття двох або більше нижчих категорій за наявності відповідних довідок, виданих закладами з підготовки водіїв, та складення практичних іспитів за кожною з таких категорій.

Нижчими категоріями вважаються:
D1 – до D;
C – до D1, D;
C1 – до C, D1, D;
B – до C1, C, D1, D;
B1 – до B, C1, C, D1, D;
A – до B1, B, C1, C, D1, D;
A1 – до категорії A, B1, B, C1, C, D1, D.
Якщо особа не керує транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчих категорій здійснюється після складення теоретичного та практичного іспитів.
Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.

Посвідченням водія іноземної держави вважається також посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР), видане в республіках колишнього Союзу РСР.
Особам, які тимчасово перебувають на території України, обмін їх посвідчень водія на українське посвідчення водія, а також видача їм українських посвідчень водія замість утраченого у зв'язку з крадіжкою, стихійним лихом, іншими непередбачуваними обставинами посвідчення водія іноземної держави не проводиться.
Посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами внутрішніх справ України дозволу на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні. Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

Співробітникам іноземних дипломатичних і консульських представництв в Україні, постійним представникам преси та інших іноземних організацій, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Міжнародної конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, українські посвідчення видаються без проходження ними медичного огляду і складення іспитів.

Сценарій №2: об'єктивна причина (спрощений порядок)
Видача дублікату посвідчення водія
У разі втрати посвідчення водія видається нове з відміткою "Дублікат". На період оформлення дубліката посвідчення водія видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії на два місяці після складення громадянином теоретичного і практичного іспитів. У разі необхідності (надсилання запиту і одержання на нього відповіді, з'ясування окремих обставин, які пов'язані з втратою посвідчення тощо) строк дії талона може бути продовжений на один місяць.
Видача дубліката посвідчення водія замість втраченого у зв'язку з крадіжкою, стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це підтверджено відповідними документами, проводиться без складення іспитів.

Обмін тимчасового талона на право керування транспортним засобом на посвідчення водія проводиться лише після перевірки особи на наявність вчинених нею адміністративних правопорушень. У разі, коли провести таку перевірку в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції неможливо, обмін талона здійснюється після подання довідки про непозбавлення особи права на керування транспортним засобом, виданої підрозділом Державтоінспекції за зареєстрованим місцем проживання. Якщо особа без поважних причин не здійснила обмін тимчасового талона протягом трьох місяців після закінчення строку, на який він був виданий, дублікат посвідчення водія видається після складення такою особою теоретичного і практичного іспитів.

 Етапи відновлення (на прикладі крадіжки):
1. Міліція
Перше, з чого повинна починатися реакція на крадіжку, – це звернення з заявою до міліції за місцем вчинення злочину. Через десять днів вам мають видати постанову. Варто одразу зрозуміти, що для спрощеного варіанту відновлення водійського посвідчення вас цікавить постанова про порушення кримінальної справи. Тому в заяві важливо зазначати, що це була крадіжка, без будь-яких "можливо викрадення". Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи не дає права на спрощення відновлення водійського документу.

2. Районне відділення ДАІ
Потім потрібно в районному відділенні ДАІ за місцем особистої реєстрації отримати довідку про те, що посвідчення водія не вилучалося. Також одразу в цьому ж відділенні ДАІ потрібно перевірити чи всі штрафи погашені.
3. МРЕВ
Отримавши вищезазначені документи дорога лежить до МРЕВ. Одразу потрібно перевірити наявність непростроченої медичної довідки. Інакше її також потрібно буде робити. Таким чином, в МРЕВ для спрощеного відновлення документів потрібно подати:
1. Паспорт або документ, що його замінює з відміткою місця проживання;
2. Свідоцтво про проходження навчання (екзаменаційна картка водія) або довідку ДАІ про підтвердження факту видачі водійського посвідчення;
3. Дві кольорові фотокартки 3,5 см на 4,5 см.;
4. Медичну довідку про придатність до керування автомобілем відповідної категорії;
5. Довіку ДАІ про те, що посвідчення водія не вилучалося;
6. Постанова слідчого про порушення кримінальної справи.
Отже, відновлення втраченого водійського посвідчення – це не найприємніше заняття, якого краще уникати, але ж якщо з об'єктивних причин склалася така ситуація, то таке відновлення не потрібно відкладати.

5 Комментариев

Александр
17-02-2011 14:24:08

Хотелось бы знать: Если для восстановления Вод. прав сдаешь теор. и практ. экзамены, какая дата выдачи ставится в выданном удостоверении водителя?

ГАИ
17-02-2011 17:36:33

Згідно Постанови кабинету міністрів №100 від 31.01.2011р. МЕДИЧНА ДОВІДКА НЕ ПОТРІБНА! Якщо у Вас Вимагають цю довідку це є порушенням і у вас є повне право звертатися за Горячею Лінею довіри!

фокус
22-02-2011 19:19:35

Какие же все умные и законопослушные! Для того, чтобы восстановить утраченые документы на авто и права, пришлось вывалить 1000$ (Туполева)!

евгений
22-02-2011 19:48:13

ставиться дата когда получаешь а сзади пишут с какого были у тебя права

viktor
22-02-2011 20:05:20

італієць після кражі ЙОГО посвідчення ПОЛУЧИВ НОВЕ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ БЕЗ НІЯКИХ ЕКЗАМЕНІВ