Транспортний податок

Автомобілісти завжди досить уважно ставляться до витратних питань. Сплата транспортного податку є однією із витратних статей будь-якого бюджету. Тому нагадаємо, що ж собою представляє транспортний податок та дамо відповіді на поширені запитання з приводу цього податку. Платниками податку з власників транс-портних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі – транспортний податок) є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі – юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі – фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування.
 

Основні питання статті:

1. Об'єктами оподаткування є
2. Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування
3. Перша реєстрація в Україні

4. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується
5. Хто має сплачувати транспортний податок за орендовані транспортні засоби
6. Чи потрібно сплачувати даний податок за викрадений автомобіль
7. Чи можна не сплачувати цей податок за транспортні засоби, які протягом тривалого періоду не експлуатувалися
8. За який період сплачується податок перед проходженням техогляду, якщо податок не сплачувався останні п'ять років
9. Чи має право на пільгу по сплаті податку з власників транспортних засобів інвалід Великої Вітчизняної війни, у власності якого є легковий автомобіль з об'ємом двигуна 2969 куб. см
10. Хто є платником податку: власник транспортного засобу чи особа, яка користується ним за дорученням
11. Чи може сплачувати податок з власників транспортних засобів при проходженні техогляду особа, яка керує транспортним засобом за дорученням


Об'єктами оподаткування є:
• трактори (колісні);
• тільки сідельні тягачі;
• автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія;
• автомобілі легкові;
• автомобілі вантажні;
• автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів (крім пожежних і швидкої допомоги);
• мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см;
• яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних);
•човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних);
• інші човни (крім спортивних).

Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:
• трактори на гусеничному ходу;
• мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см;
• автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні;
• транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані;
• машини і механізми для сільськогосподарських робіт;
• яхти, судна парусні і човни спортивні.

Ставки податку визначені у гривнях зі 100 куб. см об'єму двигуна для транспортних засобів, які обладнані двигуном внутрішнього згоряння. Для транспортних засобів, які обладнані електродвигуном вони визначаються також у гривнях з 1 кВт (Вт – одиниця виміру потужності електродвигуна, приставка "к" означає 10  у ступені 3, 1 кВт = 1000 Вт).  Для водних транспортних засобів ставки визначені у гривнях зі 100 см довжини водного транспортного засобу. Ставки для деяких груп диференціюються в залежності від об'єму двигуна. Чим більше об'єм двигуна, тим вища ставка. Цим досягається принцип справедливості: чим більше об'єм двигуна, тим потужніший транспортний засіб, тим він дорожчий і більший за габаритами і, зрозуміло, більше зношує покриття доріг.

Перша реєстрація в Україні – це реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу. Територіальні дорожні фонди спрямовують 85 відсотків із суми цього податку на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків – до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:
фізичними особами – перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспорт-них засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;
юридичними особами – щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

Фізичні особи – платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, – відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами. Юридичні особи – платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах – до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).  У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів. Юридичні особи на основі бухгалтерського звіту (балансу) у строки, визначені законом для річного звітного періоду, подають відповідному органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на поточний рік за формою, затвердженою центральним податковим органом України. За транспортні засоби, придбані протягом року, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягується сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:

1. Хто має сплачувати транспортний податок за орендовані транспортні засоби?
Відповідно до статті 1 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11 грудня 1991 року № 1963-XII, із змінами та доповненнями (далі – Закон), платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби. Постановою КМУ № 1306 від 10.10.2001 р. "Про Правила дорожнього руху" визначено, що власником транспортного засобу є фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи. Отже, враховуючи викладене вище, у випадку передачі транспортних засобів в оренду платником податку з власників транспорт-них засобів є орендодавець (юридична чи фізична особа – власник транспортного засобу) щодо транспортних засобів, зареєстрованих в органах ДАІ МВС України на його ім'я. кщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, то відповідно до ст. 6 Закону податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

2. Чи потрібно сплачувати даний податок за викрадений автомобіль?
У відповідності зі статтею 6 Закону 1963-XII, у разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу. Таким чином, у разі викрадення транспортного засобу платник має право припинити сплату податку з власників транспортних засобів. Припинення сплати податку юридичними особами у даному випадку здійснюється аналогічно до порядку, зазначеному в частині 3 статті 5 Закону, де передбачено проведення перерахунку розміру податку за зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані) транспортні засоби. Тобто, у разі викрадення транспортного засобу протягом року, за умови підтвердження відповідними органами факту викрадення, здійснюється перерахунок розміру податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому викрадено такий транспортний засіб. У разі повернення викраденого транспорт-ного засобу у порядку визначеному статтею 5 Закону 1963-XII, юридична особа повинна сплатити податок за кількість місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому було повернуто викрадений транспортний засіб та подати розрахунок суми податку на повернуті транспортні засоби.

3. Чи можна не сплачувати цей податок за транспортні засоби, які протягом тривалого періоду не експлуатувалися?
Відповідно до статті 1 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-XII, із змінами та доповненнями, платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що визначені як об'єкти оподаткування під відповідним кодом за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. У відповідності до статті 5 Закону  № 1963-XII, фізичні особи сплачують податок з власників транспортних засобів – перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд при наявності документів, що підтверджують сплату податку.

Власники транспортних засобів зобов'язані пред'являти органу, який здійснює першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, – відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами. Якщо документи про сплату податку або документи, які дають право на користування пільгами, відсутні, то реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводиться. Відповідно до Правил проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 141, власники транспортних засобів зобов'язані подати належні їм транспортні засоби для технічного огляду на місці і в термін, визначений відповідним органом, що провадить технічний огляд. При неможливості подання транспортного засобу на місце технічного огляду (через несправність чи з інших причин) у встановлений строк його власник сплачує податок за цей транспортний засіб на загальних підставах, а документ про сплату податку пред'являє органу, який провадить технічний огляд, разом з письмовою заявою про неможливість подання транспортного засобу для технічного огляду. Таким чином, за транспортні засоби, що не експлуатуються (через несправність автомобіля, хворобу власника, відрядження тощо), податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів сплачується на загальних підставах за повний рік.

4. За який період сплачується податок перед проходженням техогляду, якщо податок не сплачувався останні п'ять років?
Згідно статті 6 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-XII (із змінами і доповненнями), яким встановлюється даний податок, перед проходженням техогляду власник транспортного засобу, який не сплачував податок тривалий період, повинен сплатити його не більш як за три попередні роки.

5. Чи має право на пільгу по сплаті податку з власників транспортних засобів інвалід Великої Вітчизняної війни, у власності якого є легковий автомобіль з об'ємом двигуна 2969 куб. см?
У статті 4 Закону визначені категорії громадян, які мають пільги по сплаті податку з власників транспортних засобів. До них, зокрема, відносяться особи, зазначені в статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які звільняються від сплати податку щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м. Крім того, громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, звільняються від сплати податку на 50 відсотків щодо одного з зазначених автомобілів. Пільги, визначені статтею 4 Закону, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України. Отже, оскільки автомобіль, який знаходиться у власності інваліда Великої Вітчизняної війни, має об'єм циліндрів двигуна 2969 куб. см, що перевищує визначену Законом № 1963-XII пільгову норму (2500 куб. см), такий громадянин не звільняється від сплати податку з власників транспортних засобів за цей автомобіль.

6. Хто є платником податку: власник транспортного засобу чи особа, яка користується ним за дорученням?
У відповідності зі статтею 1 Закону  № 1963-XII, платниками податку є, зокрема, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що визначені як об'єкти оподаткування під відповідним кодом за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Статтею 6 Закону встановлено, що якщо право користування транспортним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

7. Чи може сплачувати податок з власників транспортних засобів при проходженні техогляду особа, яка керує транспортним засобом за дорученням?

Статтею 6 Закону № 1963-XII встановлено, що якщо право користування транспорт-ним засобом передано фізичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в дорученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу. Отже, якщо власник бажає, щоб за нього податок з власників транспортних засобів сплачувала особа, що користується його автомобілем, необхідно цей момент передбачити у дорученні на право користування транспортним засобом.