Придбання легкового автомобіля на підприємство

Новий автомобіль підприємство може придбати через платіжну картку
Новий автомобіль підприємство може придбати через платіжну картку
Новий автомобіль підприємство може придбати через платіжну картку
Для того щоб поставити автомобіль на облік, потрібно заздалегідь вирішити питання стоянки і зберігання
Для того щоб поставити автомобіль на облік, потрібно заздалегідь вирішити питання стоянки і зберігання
Перед реєстрацією авто потрібно буде сплатити транспортний податок
Перед реєстрацією авто потрібно буде сплатити транспортний податок
Для бухгалтерського обліку важливо, щоб були всі первинні документи
Для бухгалтерського обліку важливо, щоб були всі первинні документи

Майже кожне підприємство використовує автомобілі у господарській діяльності, тому питання залучення автомобіля на підприємство завжди актуальне. При цьому підприємство може отримати автомобіль як на умовах оренди, так і придбати новий. В цій статті ми розглянемо питання придбання легкового автомобіля. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 р. № 2344-III (зі змінами та доповненнями) легковий автомобіль – це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно.

Купівля-продаж автомобіля

Новий автомобіль вітчизняного або іноземного виробництва підприємство може придбати за готівку або за безготівковим розрахунком (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо). Покупцю в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт оплати за певний транспортний засіб.

Але варто звернути увагу, що відповідно до п. 1.5 Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затверджених наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 р. № 228 (зареєстровано в Мін'юсті України 20.08.2002 р. за № 681/6969, зі змінами та доповненнями, за текстом – Правила № 228) юридичні особи можуть придбати транспортні засоби лише за наявності  доручення уповноваженої особи підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що його заміняє.

Під час продажу транспортних засобів продавцем обов'язково надаються такі документи:
- сервісна книжка;
- інструкція про порядок експлуатації;
- розрахунковий документ, який засвідчує факт продажу автомобіля;
- довідка-рахунок або акт приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника.

Розрахунковий документ та довідка-рахунок є підставою для реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ. У разі продажу транспортних засобів, ввезених з-за кордону, разом з довідкою-рахунком покупцю видається оригінал або копія вантажної митної декларації (п. 2.3 Правил № 228). Якщо придбання транспортного засобу відбувається за довіреністю, довідка-рахунок або акт приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника видається на ім'я юридичної або фізичної особи, від імені якої діє представник.

Взяття авто на облік

Необхідно пам'ятати, що відповідно до п. 7 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Правила № 1388), власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання. Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, забороняється.

Згідно з п. 9 цих Правил реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за умови відповідності конструкції та технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу обов'язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.У разі відсутності в підрозділі ДАІ інформації про сертифікацію нового транспортного засобу, що реєструється, копію зазначеного сертифіката або свідоцтва подає власник транспортного засобу.

Крім того, слід зауважити, що відповідно до п. 23 Правил № 1388 реєстрація транспортних засобів за юридичними особами, які мають від 1 до 15 одиниць транспортних засобів включно, проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання. Наявність місця стоянки та зберігання підтверджується договором оренди або іншими документами.За наявності у юридичної особи більше ніж 15 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство. Для його відкриття необхідно мати огороджену територію з місцями для стоянки, зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; призначається керівник автогосподарства та вводяться посади фахівця з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів.

Реєстрація транспортних засобів юридичних осіб відбувається за місцезнаходженням цих осіб. Якщо стоянку транспортних засобів розташовано за місцезнаходженням  філій, відділень або інших відособлених підрозділів юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки (п. 24 Правил № 1388).Крім того, вищезазначеними Правилами встановлено, що реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків, а також внесення в установленому порядку платежів за огляд транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію та зняття їх з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Тобто безпосередньо перед реєстрацією легкового автомобіля підприємству доведеться сплатити податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Зокрема, ст. 1 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-XII (зі змінами та доповненнями) визначено, що платники цього податку –підприємства, установи й організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до ст. 2 цього Закону є об'єктами оподаткування.

Крім того, згідно з п. 14 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.98 р. № 1740 (зі змінами та доповненнями) органи ДАІ здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору. Статтею 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. 400/97-ВР (зі змінами та доповненнями) установлено ставку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування – 3 % від об'єкта оподаткування, тобто вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до довідок-рахунків торговельних організацій або акта приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника. При цьому збір з вартості легкового автомобіля сплачується без урахування податку на додану вартість.

Документальне оформлення

 Згідно зі ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій та підтверджують їх здійснення.При придбанні автомобіля від постачальника підприємство отримує довідку-рахунок або акт приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника.

Для цілей бухгалтерського обліку автомобіль є об'єктом основних засобів. Відповідно до п. 10 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 р. № 561 (зі змінами та доповненнями) підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів. Отже, при введенні автомобіля в експлуатацію оформляється Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1), а на його підставі – Інвентарна картка обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6), затверджені наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку".

При оформленні приймання автомобіля акт складається в одному примірнику приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт після його оформлення передається до бухгалтерії підприємства,  підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи уповноваженими на те особами. Слід зауважити, що будь-яке начіпне і додаткове устаткування, що не входить згідно з паспортними даними до конструкції автомобіля і може бути демонтоване з автомобіля без порушення його функціональних можливостей і технічних характеристик, оприбутковується як окремий об'єкт основних засобів чи запасів.

Бухгалтерський облік

 Нормативним документом, який регулює відображення в бухгалтерському  обліку операцій з основними засобами, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 (зареєстровано в Мін'юсті України 18.05.2000 р. за № 288/4509, зі змінами та доповненнями, за текстом –П(С)БО 7).  
Відповідно до п. 7 П(С)БО 7 придбаний автомобіль зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю. При цьому одиницею обліку основних засобів  є об'єкт основних засобів, тобто автомобіль. Зокрема, первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для його придбання (створення) необоротних активів (п. 4 П(С)БО 7).

До витрат, що складають первісну вартість автомобіля, відносять:
- суму, яка сплачується постачальнику (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на автомобіль;
- суми ввізного мита (при імпорті автомобіля);
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням автомобіля, якщо вони не відшкодовуються підприємству (податок на додану вартість, акцизний збір тощо);
- витрати зі страхування ризиків доставки;
- витрати на транспортування;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням автомобіля до стану, в якому він придатний для використання із запланованою метою (реєстрація автомобіля в ДАІ та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації. Нарахування амортизації провадиться щомісячно і починається з місяця, наступного за місяцем, у якому новий автомобіль введено в експлуатацію. Таким чином, ми бачимо, що придбання легкового авто на підприємство супроводжується досить непростою і затратною процедурою, але необхідною для господарської діяльності.

1 Комментариев

Вася
16-03-2011 09:16:34

Бредовая Страна ,Бредовая статья