Порядок видачі тимчасових реєстраційних талонів

Вартість тимчасового реєстраційного талону становить близько 210 грн.
Вартість тимчасового реєстраційного талону становить близько 210 грн.
На період оформлення дубліката посвідчення водія видається ТРТ на право керування
На період оформлення дубліката посвідчення водія видається ТРТ на право керування

ГАИ час від часу повертається до теми тимчасового реєстраційного талону (далі – ТРТ). Навіть при попередніх невдачах від цієї ідеї не відходять. Так, 11 лютого 2011 року набрала чинності нова реєстраційна інструкція ДАІ від 11.08.2010 № 379, яка продовжує розвивати тему ТРТ. Існування ТРТ зазвичай обґрунтовують єдиним аргументом – шляхом запровадження ТРТ можна спробувати захистити законного власника ТЗ від причетності в ДТП (довіреності можуть передовірятися, що призводить до того, що власник не може знайти "крайнього"). Кажуть, що "так буде хоч якийсь облік…". Напевно було важко домовитися про те, щоб ділитися інформацією з Єдиного реєстру довіреностей. До речі, внесення до нього довіреностей знову ж таки оплачують звичайні громадяни (водії).

На практиці процедура оформлення ТРТ дуже схожа на процедуру реєстрації ТЗ, тільки простіше. Простіше тому, що не потрібно отримувати державні номерні знаки, талон ТО, але буде проводитись перевірка, як правило, по таким автоматизованим інформаційним системам (АІС):
1. АІС "Викрадення АМТ"
2. АІС "Викрадений номерний знак"
3. АІС "Документи у розшуку"
4. АІС "Арешт АМТ"
5. АІС "Контроль АМТ"
6. АІС "Адмінпрактика"

Потім у заяву про реєстрацію ТЗ уповноваженою посадовою особою РЕП ДАІ, яка приймає рішення, вноситься чіткий запис про прийняте щодо реєстрації ТЗ рішення, яке підтверджується підписом із зазначенням ПІБ та дати. Запис про відмову у видачі тимчасового реєстраційного талону із зазначенням мотивованих підстав відмови також вноситься в цю заяву, копія якої повертається власнику ТЗ або його представнику. На прохання заявника складається окрема письмова відповідь про підставу відмови у видачі тимчасового реєстраційного талону, яка підписується уповноваженою посадовою особою та реєструється в установленому порядку.

Огляд

При видачі тимчасового реєстраційного талона на право керування проводиться тільки огляд автомобіля працівником РЕП ДАІ. Дослідження ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ фахівцем експертної служби МВС або іншим експертом, що має свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесений до Реєстру атестованих судових експертів, з видачею відповідного висновку проводиться за письмовим направленням посадової особи РЕП ДАІ при встановленні ним явних ознак зміни, знищення або фальсифікації ідентифікаційних номерів.

Заява

За письмовою заявою власника ТЗ – фізичної особи (додаток 1) про надання права керування цим ТЗ іншій фізичній особі (за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу власника та цю особу) працівниками РЕП ДАІ оформляється та видається тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в графі "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до ____________ 20__ року за наявності свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) серії ___ № ________". Заява подається власником ТЗ особисто або уповноваженою ним особою.

До реєстраційних матеріалів долучається копія паспорта або документа, що його замінює, особи, якій надається право керування. Також за письмовою заявою власника ТЗ працівниками РЕП ДАІ може бути проведено скасування видачі такого талона. Про скасування видачі тимчасового реєстраційного талона на заяві власника ТЗ робиться запис: "Скасування видачі тимчасового реєстраційного талона". Аналогічні записи вносяться також до наявної автоматизованої бази даних АІС "Автомобіль" та Єдиного державного реєстру Державтоінспекції. Якщо тимчасовий реєстраційний талон втрачений, скасування його видачі працівниками РЕП ДАІ проводиться після внесення відповідної інформації до бази даних АІС "Документ".

Якщо власник ТЗ передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження ТЗ іншій фізичній або юридичній особі (особам), то їм за письмовою заявою, поданою ними особисто або уповноваженим представником (за винятком випадків, коли в РЕП ДАІ наявна інформація про анулювання таких повноважень), працівниками РЕП ДАІ оформляється і видається тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ. Копія документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження ТЗ, долучається працівниками РЕП ДАІ до матеріалів видачі тимчасового реєстраційного талона. Таке задоволення як ТРТ обійдеться бажаючим близько 210 грн.

ТРТ за власним бажанням

За бажанням власника транспортного засобу – фізичної особи надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами (мається на увазі за довіреністю, договір оренди…), підрозділ ДАІ видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортним засобом. Тобто мова не йде, що керувати можна лише з тимчасовим реєстраційним талоном. На сьогоднішній день нотаріально посвідчена довіреність дає право на керування автомобілем.

ТРТ у зв'язку з переїздом в межах України

А якщо власники транспортних засобів переїхали у зв'язку зі зміною місця проживання до іншого регіону – Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва чи Севастополя або придбали транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, підрозділи Державтоінспекції за новим місцем державної реєстрації транспортних засобів надсилають за попереднім місцем їх державної реєстрації запит, відповідь на який необхідно дати протягом 10 днів. До одержання підтвердження з місця попередньої державної реєстрації власникам транспортних засобів видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон.

ТРТ у зв'язку з переїздом із-за кордону

У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до підрозділів Державтоінспекції реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави з відміткою про зняття їх з обліку. Для державної реєстрації автомобілів, що ввозяться на територію України тимчасово, у разі переселення громадян на постійне місце проживання, як спадщина за законом, що відкрита за її межами на користь резидента, обов'язковим також є подання до підрозділів Державтоінспекції довідки з посольства (консульства) відповідної країни про проживання власників у цій країні та про дійсність реєстраційних або прирівняних до них документів країн вивезення транспортних засобів. На період до одержання підрозділами ДАІ інформації про митне оформлення автомобілів власникові видаються номерні знаки і не більш як на три місяці тимчасовий реєстраційний талон. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, які встановлюються митними органами.

ТРТ у зв'язку з розшуком Інтерполом

У випадку, коли встановлено, що раніше зареєстрований на території України ТЗ розшукується правоохоронними органами іноземних держав, РЕП ДАІ видається тимчасовий реєстраційний талон з обов'язковим зазначенням терміну дії – на 1 рік. При цьому вилучається свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт), а до графи "Особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Працівники РЕП ДАІ вилучають документи, подані для реєстрації ТЗ, оформляють відповідні документи про цей факт та передають усі матеріали до територіального органу внутрішніх справ для проведення перевірки. Після проведення органом внутрішніх справ розслідування за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку через підрозділи Укрбюро Інтерполу) на підставі постанови органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи та матеріалів перевірки здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію ТЗ, до графи "Особливі відмітки" якого вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено".

Втрата ТРТ

У разі втрати (викрадення) тимчасового реєстраційного талона, за письмовою заявою власника ТЗ або уповноваженої ним особи, замість нього працівниками РЕП видається новий тимчасовий реєстраційний талон на термін, який був зазначений у втраченому (викраденому) тимчасовому реєстраційному талоні. Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація про втрату (викрадення) тимчасового реєстраційного талона.

Отримання ТРТ

Факт отримання власником автомобіля або уповноваженою ним особою тимчасового реєстраційного талона підтверджується їх підписами в книзі обліку видачі тимчасових реєстраційних талонів або в заяві, при автоматизованому процесі проведення реєстрації (перереєстрації). Видача тимчасових реєстраційних талонів може здійснюватися як за місцем реєстрації ТЗ, так і за місцем постійного або тимчасового проживання фізичних осіб та місцезнаходженням чи місцем стоянки ТЗ юридичних осіб, яким видаються тимчасові реєстраційні талони.

Звернення

Звернення громадян або юридичних осіб з питань, пов'язаних із проведенням реєстрації ТЗ, розглядаються в порядку і терміни, що встановлені Законом України "Про звернення громадян". А саме такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. В таких випадках такі звернення потрібно надсилати з повідомленням про вручення, щоб були докази надсилання. Таким чином, запровадження тимчасового реєстраційного талону продовжується. ТРТ намагаються примусово впровадити у випадках реєстрацій, коли без нього можна обійтися. Тому подальший розвиток теми ТРТ в новій інструкції ДАІ більше схожий на підтримання одного із способів стягнення грошей із автомобілістів.