Переобладнання автомобілів

Автовласник не проти внести свої корективи
Автовласник не проти внести свої корективи
Автовласник не проти внести свої корективи
Перед переобладнанням автомобіля для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива в ДАІ огляд проходити не потрібно
Перед переобладнанням автомобіля для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива в ДАІ огляд проходити не потрібно
Переобладнання особливо актуальне для мікроавтобусів, оскільки розмитнення вантажного мікроавтобуса значно дешевше
Переобладнання особливо актуальне для мікроавтобусів, оскільки розмитнення вантажного мікроавтобуса значно дешевше

Придбавши автомобіль, автовласник часто не проти внести свої корективи до свого чотириколісного друга. І тут виникає питання: як це зробити у відповідності до законодавства, так, щоб потім не виникало проблем.

21.07.2010 р. Кабінет Міністрів України своєю постановою № 607 затвердив Порядок переобладнання транспортних засобів. Цей Порядок визначає процедуру переобладнання транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива (далі – переобладнання транспортного засобу).

"Порядочні" поняття
Тепер автомобілістам потрібно знати два нових терміни:
• організація з оцінки відповідності – підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, яка проводить оцінювання відповідності транспортного засобу, призначеного для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування (далі – транспортний засіб), що переобладнаний згідно вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання транспортного засобу (далі – документ про погодження);
• спеціально уповноважена організація – підприємство, установа, організація, що погоджує переобладнання транспорт-ного засобу.

Також нагадуємо, що переобладнання транспортних засобів – зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України.

Переобладнання транспортного засобу проводиться суб'єктом господарювання, який має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мінтрансзв'язку, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, або власником такого засобу в індивідуальному порядку. А от переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива проводиться суб'єктом господарювання, який має окреме свідоцтво про погодження конструкції транспорт-ного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.

Необхідні документи
До переобладнання транспортного засобу власник або його представник подає транспортний засіб за місцем реєстрації такого засобу для проведення огляду реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції МВС, за результатами якого отримує відповідний акт, складений за формою, установленою МВС. Але оскільки цей порядок ще "свіжий", то форму такого акту ще не розробили.

Перед переобладнанням транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива огляд такого засобу підрозділом Державтоінспекції МВС не проводиться.

Для переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник подає до спеціально уповноваженої організації заяву про погодження переобладнання транс-портного засобу (далі – заява про погодження), в якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання. До заяви про погодження додаються копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та акта проведення його огляду.

Спеціально уповноважена організація розглядає заяву про погодження і визначає технічну можливість та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу з урахуванням того, що його конструкція повинна відповідати вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Строк розгляду заяви про погодження не повинен перевищувати 10 робочих днів за умови подання всіх вищезазначених документів. У разі, коли подані документи оформлені неналежним чином або містять недостовірну інформацію, власник або його представник має право після усунення зазначених недоліків повторно подати заяву про погодження, яка розглядається в установленому порядку. За результатами розгляду заяви про погодження спеціально уповноважена організація видає документ про погодження або надає обґрунтовану відмову в погодженні переобладнання транспортного засобу.

Спеціально уповноважені організації
До спеціально уповноважених організацій належать:
• Державне підприємство "Державто-трансНДІпроект";
• Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС.
У документі про погодження зазначаються відомості про транспортний засіб і його власника, вид та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу з урахуванням того, що конструкція переобладнаного транспортного засобу повинна відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів України. Строк дії документа про погодження становить один рік з дня його видачі.

Спеціально уповноважена організація надсилає МВС у встановленому порядку інформацію про виданий документ про погодження для внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції. Власник транспортного засобу або його представник забезпечує переобладнання транспортного засобу відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження. Після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (далі – заява про проведення оцінювання). За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, що переобладнані.

До організацій з оцінки відповідності належать:
• випробувальна лабораторія (центр), що має атестат акредитації відповідної галузі;
• орган з оцінки відповідності, визнаний та призначений в установленому порядку для проведення процедури сертифікації транспортних засобів;
• підприємство, що має (чинний до 31 грудня 2011 р.) сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції транспортного засобу, що переобладнаний, згідно умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження.
Організація з оцінки відповідності:
– розглядає заяву про проведення оцінювання;
– проводить в установленому порядку випробовування транспортного засобу, що переобладнаний;
– приймає рішення про підтвердження відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження, чи надає обґрунтовану відмову в такому підтвердженні.

Відомості про організації з оцінки відповідності розміщуються на інформаційних стендах реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС. Строк проведення оцінювання не повинен перевищувати одного місяця.

Перереєстрація транспортного засобу, що переобладнаний, проводиться реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції МВС відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388.
Таким чином, нарешті Кабінет Міністрів України врегулював питання переобладнання автомобілів. Тепер ця процедура стала більш прозорішою і зрозумілішою.

Позитивним для автовласників є те, що для переобладнання автомобіля для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива огляд такого засобу в ДАІ не потрібно проходити.