Нова реєстраційна інструкція ДАI

Державна реєстрація ТЗ проводиться в ВРЕР, на території обслуговування яких зареєстровані власники авто
Державна реєстрація ТЗ проводиться в ВРЕР, на території обслуговування яких зареєстровані власники авто
Тепер слово «податок» в інструкції стало зустрічатися частіше
Тепер слово «податок» в інструкції стало зустрічатися частіше
У разі технічної несправності ТЗ його огляд може проводиться з виїздом експерта до місця його знаходження
У разі технічної несправності ТЗ його огляд може проводиться з виїздом експерта до місця його знаходження
На зареєстровані в РЕП ДАІ нові ТЗ талон про проходження державного технічного огляду видається без перевірки технічного стану
На зареєстровані в РЕП ДАІ нові ТЗ талон про проходження державного технічного огляду видається без перевірки технічного стану
У разі технічної несправності ТЗ його огляд може проводиться з виїздом експерта до місця його знаходження
У разі технічної несправності ТЗ його огляд може проводиться з виїздом експерта до місця його знаходження
На зареєстровані в РЕП ДАІ нові ТЗ талон про проходження державного технічного огляду видається без перевірки технічного стану
На зареєстровані в РЕП ДАІ нові ТЗ талон про проходження державного технічного огляду видається без перевірки технічного стану
Тепер процедура відновлення втрачених автомобільних документів буде більш зрозумілішою
Тепер процедура відновлення втрачених автомобільних документів буде більш зрозумілішою

Нещодавно була прийнята нова інструкція ДАІ щодо реєстрації транспортних засобів, яка, по своїй суті, є більш досконалішою в порівнянні до попередніх.

Так, відповідно до статей 34, 52-1 Закону України «Про дорожній рух» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації)…» з метою впорядкування роботи підрозділів Державтоінспекції МВС з питань видачі реєстраційних документів і номерних знаків Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України) своїм наказом № 379 від 11.08.2010 року затвердило Інструкцію про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них (далі – Інструкція).

Цей наказ ще не набрав чинності, тому що ще не був офіційно оприлюднений, але оскільки його вже зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.01.2011 року за № 123/18861, то вважаємо за необхідне ознайомитися його положеннями.
Що регулює? Ця Інструкція встановлює порядок здійснення реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції (далі - РЕП ДАІ) МВС державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (далі - ТЗ), оформлення і видачі свідоцтв про реєстрацію , тимчасових реєстраційних талонів (далі - реєстраційні документи) та номерних знаків на ТЗ. При цьому варто розуміти, що перша реєстрація транспортного засобу - реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше. Якщо ТЗ раніше був зареєстрований на території України, у тому числі тимчасово, чи перебував на відомчому обліку, подальша його реєстрація в Україні не вважається першою.

      Де реєструвати?
Державна реєстрація ТЗ проводиться в РЕП ДАІ, на території обслуговування яких зареєстровані за місцем проживання їх власники - фізичні особи або зареєстровано місцезнаходження власників - юридичних осіб. Місце проживання фізичної особи визначається згідно з відміткою про реєстрацію місця її проживання в паспорті або документі, що його замінює. ТЗ, що належать фізичним особам - підприємцям, реєструються як ТЗ фізичних осіб. ТЗ юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка ТЗ розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, такі ТЗ реєструються за місцем їх стоянки. У свідоцтві про реєстрацію зазначається юридична особа, якій належать ТЗ, місцезнаходження такої особи та стоянки. Місцезнаходження юридичних осіб визначається як місцезнаходження, указане у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи.

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог пункту 32.2 Правил дорожнього руху, забороняється, у тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які займаються ремонтом і технічним обслуговуванням транспортних засобів, внесення змін в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі (рами), двигуна транспортного засобу, а також їх знищення (перенесення, закріплення, відновлення тощо) без попереднього узгодження з Державтоінспекцією (далі - ДАІ).

      Податки, податки, податки…
ТЗ, тимчасово ввезені іноземцями на територію України для власного користування, можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні ТЗ для вільного використання. ТЗ, які ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають тимчасовій постановці на облік в РЕП ДАІ на термін до одного року з оформленням свідоцтва про реєстрацію ТЗ на право тимчасової експлуатації таких ТЗ з терміном дії на один рік без права їх відчуження або передачі в користування іншим особам. Тобто довіреність на таке авто буде недійсною.

Відчуження (продаж, обмін, дарування…) таких ТЗ протягом року з дати переселення (в'їзду) на постійне проживання в Україну проводиться за умови сплати належних податків та зборів, передбачених для ввезення ТЗ з метою вільного використання. Реєстраційні документи на право постійного користування та відчуження вказаних ТЗ видаються після фактичного проживання таких громадян - власників ТЗ на території України протягом року.

ТЗ, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в РЕП ДАІ на термін до трьох років з оформленням свідоцтва про реєстрацію ТЗ на право тимчасової експлуатації таких ТЗ з терміном дії на три роки без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам. І знову ж таки обмеження щодо керування іншими особами. Але такі ТЗ можуть бути відчужені або передані у володіння, та/або в користування, та/або в розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати в повному обсязі всіх податків та зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України на день ввезення ТЗ на митну територію України.

При реєстрації ТЗ із обмеженням права користування, у графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ робиться запис про заборону їх відчуження, передачу у володіння або користування іншим особам. ТЗ, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства, підлягають державній реєстрації за підприємством, яке отримало ТЗ як іноземну інвестицію, з внесенням до графи "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ запису "Внесок до статутного фонду". Протягом трьох років з моменту реєстрації зняття з обліку таких ТЗ проводиться тільки за умови надання документів про сплату ввізного мита, виданих митними органами.

Облік зареєстрованих ТЗ
Облік зареєстрованих ТЗ проводиться з використанням автоматизованих інформаційних систем та книг обліку. Облік видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів проводиться у книгах обліку за серіями та номерами в порядку їх зростання. Такі книги обліку можуть роздруковуватись за допомогою комп'ютерної техніки. В управліннях (відділах) ДАІ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відомостей про зареєстровані, перереєстровані та зняті з обліку ТЗ формуються бази даних автоматизованих інформаційних систем (далі - АІС) "Автомобіль".

Інформація АІС "Автомобіль" щодобово надається каналами цифрового зв'язку до Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС (далі - ЦБДРтаАС при МВС) для централізованого автоматизованого обліку в Єдиному державному реєстрі Державтоінспекції. Інформація про зареєстровані ТЗ та відомості про їх власників, які містяться в АІС "Автомобіль" та Єдиному державному реєстрі Державтоінспекції, мають конфіденційний характер і можуть надаватися виключно власникам ТЗ про зареєстровані за ними ТЗ, а також за запитами судів, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів державної податкової служби, державних виконавців, нотаріусів, органів Служби безпеки України та інших органи державної влади (посадових осіб), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, страхових компаній у разі необхідності встановлення обставин страхових випадків. Матеріали, які стали підставою для проведення реєстраційних операцій, зберігаються протягом 5 років, а книги обліку зареєстрованих ТЗ (реєстри) - 60 років.

Видача документів та номерних знаків

Для проведення реєстрації ТЗ посадовими особами РЕП ДАІ приймаються до розгляду письмові заяви власників ТЗ - фізичних або юридичних осіб. У заявах юридичних осіб обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.) особи, якій доручається провести оформлення ТЗ, та зразок її підпису, а на заяві ставиться підпис уповноваженої посадової особи (із зазначенням посади, П. І. Б.) та відбиток печатки юридичної особи. Реєстрація ТЗ здійснюється на підставі заяви власника, документа, що посвідчує його особу, правомірність придбання ТЗ, оцінку його вартості (для легкових автомобілів), відповідність конструкції ТЗ встановленим вимогам безпеки дорожнього руху. При зверненні особи, уповноваженої в установленому порядку власником - фізичною особою ТЗ здійснювати реєстрацію ТЗ, обов'язково подається примірник нотаріально посвідченого доручення. Тобто потрібно завчасно запастися нотаріально посвідченою копією довіреності. Особа власника ТЗ або уповноваженої ним особи встановлюється на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що його замінює, для іноземців або осіб без громадянства - на підставі документів, визначених законодавством України.

      Перевірка за базами ДАІ
За Єдиним державним реєстром Державтоінспекції, наявними базами даних АІС "Довідка-рахунок", "Митний документ", "Автомобіль", "Документ", "АРМ-РОЗШУК" проводиться перевірка документів, які подаються до РЕП ДАІ для проведення реєстрації ТЗ. Перевірці підлягають: свідоцтво про реєстрацію ТЗ або технічний паспорт, відповідні документи Держмитслужби, довідка-рахунок, акт приймання-передачі ТЗ, договір купівлі-продажу, біржова угода, інші документи, що підтверджують правомірність придбання ТЗ. Результати проведеної перевірки відмічаються на заяві і підписуються уповноваженою посадовою особою РЕП ДАІ (із зазначенням П. І. Б., дати та часу проведення перевірки). У разі проведення експертного дослідження документів, матеріали про результати такого дослідження також долучаються до реєстраційної справи.

      Контроль за сплатою
Відповідно до вимог Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 341, працівниками РЕП ДАІ здійснюється контроль за внесенням обов'язкових платежів власниками ТЗ, у тому числі збору на обов'язкове пенсійне страхування. Хоча самій ДАІ цей обов’язок не до вподоби, оскільки це не характерна функція їх повноваженням. Згідно з Порядком сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується власниками легкових автомобілів у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Посадовою особою РЕП ДАІ перевіряються повнота і правильність внесення вартості плати за послуги, що можуть надаватися підрозділами ДАІ згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795, та відповідно до Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 05.10.2007 № 369/1105/336 "Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.2007 за № 1235/14502, а також повнота та правильність відшкодування вартості спеціальної продукції. Квитанції про сплату вартості послуг, спеціальної продукції та обов'язкових платежів власників ТЗ долучаються до реєстраційної справи.

      Огляд ТЗ експертом
Огляд ТЗ працівником РЕП ДАІ проводиться за місцем реєстрації ТЗ. За письмовою заявою власника ТЗ, у разі технічної несправності ТЗ зазначений огляд проводиться з виїздом до місця його знаходження. За результатами огляду на заяві уповноважена посадова особа РЕП ДАІ робить відповідну відмітку (із зазначенням П. І. Б. і дати проведення огляду) або складає акт технічного огляду ТЗ, який долучається до матеріалів реєстраційної справи. У разі проведення експертного дослідження до матеріалів реєстраційної справи долучається також висновок фахівця експертної служби МВС або іншого експерта, що має свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесений до Реєстру атестованих судових експертів, щодо встановлення справжності ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів ТЗ та реєстраційних документів на ТЗ (інших документів, які є підставою для реєстрації ТЗ).

Номерні агрегати ТЗ перевіряються за наявними обліками розшукуваного транспорту з використанням існуючих баз даних АІС. Крім того, з використанням Єдиного державного реєстру Державтоінспекції ТЗ перевіряється на предмет зняття його з обліку за місцем попередньої реєстрації. Результати проведеної перевірки відмічаються на заяві та підписуються уповноваженою посадовою особою РЕП ДАІ (із зазначенням П. І. Б., дати і часу проведення перевірки). До матеріалів реєстраційної справи долучаються роздруковані відомості про ТЗ, які на момент перевірки значаться в розшуку. У разі перевірки дійсності видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ, які прибули з інших областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, надсилаються запити про підтвердження зняття їх з обліку.

Ці запити підписуються безпосередньо начальниками РЕП ДАІ або особами, які виконують їх обов'язки. Вхідна кореспонденція розглядається також начальниками РЕП ДАІ або особами, які виконують їх обов'язки. Відповіді на запити про зняті з обліку ТЗ або підтвердження інших реєстраційних даних надсилаються не пізніше 5 днів від дня надходження запиту. Така перевірка може проводитись з використанням наявних каналів зв'язку (телетайпа, факсу, електронної пошти) з обов'язковою реєстрацією запиту. Після надходження позитивної відповіді на запит власнику ТЗ видається свідоцтво про реєстрацію ТЗ встановленого зразка.

      Штрафи
Посадовими особами РЕП ДАІ здійснюється також контроль за дотриманням власниками ТЗ або їх представниками визначеного Порядком терміну реєстрації ТЗ. У разі порушення встановлених термінів на вказаних осіб (фізичних або посадових осіб) складається протокол про адміністративне правопорушення. Під час прийняття рішення щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення враховується наявність документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного проведення реєстрації власником ТЗ (хвороба, відрядження або інші поважні причини). Після проведення всіх перевірок у заяву про реєстрацію ТЗ уповноваженою посадовою особою РЕП ДАІ, яка приймає рішення, вноситься чіткий запис про прийняте щодо реєстрації ТЗ рішення, яке підтверджується підписом із зазначенням П. І. Б. та дати.

Запис про відмову в реєстрації ТЗ із зазначенням мотивованих підстав відмови також вноситься в цю заяву, копія якої повертається власнику ТЗ або його представнику. На прохання заявника складається окрема письмова відповідь про підставу відмови в реєстрації ТЗ, яка підписується уповноваженою посадовою особою та реєструється в установленому порядку. Цей документ буде потрібний для судового оскарження.

Такий порядок застосовується також при наданні відмови у видачі інших реєстраційних документів і номерних знаків ТЗ. Звернення громадян або юридичних осіб з питань, пов'язаних із проведенням реєстрації ТЗ, розглядаються в порядку і терміни, що встановлені Законом України "Про звернення громадян", тобто у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

      Право керування родичами
Під час проведення реєстрації відомості про ТЗ та його власника вносяться до свідоцтва про реєстрацію ТЗ (тимчасового реєстраційного талона) за допомогою засобів комп'ютерної техніки. За бажанням та письмовою заявою власника ТЗ - фізичної особи, поданою ним особисто про надання права керування ТЗ близьким родичам (батьки, тесть, теща, свекор, свекруха, чоловік, дружина, зять, невістка, діти, рідні брати і сестри, онуки, діди і баби, усиновителі та усиновлені) у графу "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію ТЗ вноситься запис: "має право користування_________________________________".
        (П. І. Б. близьких родичів)
Враховуючи обмежені розміри графи "Особливі відмітки" при внесенні до неї зазначеного запису, можна включити інформацію не більш як про двох родичів. Тепер з’явилося пояснення кількісного обмеження щодо осіб, яких можна внести до свідоцтва. За бажанням власника ТЗ надати право на керування більше ніж двом близьким родичам або одночасно з проведенням реєстрації ТЗ - іншим особам, працівниками РЕП ДАІ здійснюється оформлення тимчасових реєстраційних талонів на інших родичів та осіб, яких зазначив у заяві власник ТЗ. При цьому власник ТЗ сплачує лише вартість послуг за оформлення та вартість бланків тимчасового реєстраційного талона, тобто сплачує все.

      Номерні знаки
Вивільнені від використання номерні знаки для разових поїздок або номерні знаки держав, у яких ТЗ попередньо був зареєстрований (за винятком випадків, коли номерні знаки вилучені митними органами при ввезенні ТЗ на митну територію з-за кордону), вилучаються і знищуються способом, який виключає їх повторне використання, про що складається відповідний акт.

Реєстраційні документи та номерні знаки іноземних держав, у яких зареєстровані ТЗ, тимчасово ввезені в Україну під зобов'язання про їх зворотне вивезення, зберігаються в РЕП ДАІ протягом терміну, на який ввезений ТЗ. На зареєстровані ТЗ РЕП ДАІ видаються реєстраційні документи, а також номерні знаки, що відповідають вимогам державного стандарту України. Факт отримання власником ТЗ або уповноваженою ним особою номерних знаків та реєстраційних документів підтверджується їх підписами в книзі обліку зареєстрованих ТЗ або в заяві при автоматизованому процесі проведення реєстрації.

      Свідоцтва про реєстрацію ТЗ, тимчасові реєстраційні талони та номерні знаки ТЗ видаються лише зі складу РЕП ДАІ, у якому проводиться реєстрація, та тільки в порядку зростання цифрових позначень (крім номерних знаків, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, які видаються відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29.10.2007 № 432 "Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2007 за № 1310/14577.

      Звертаємо увагу, що на зареєстровані в РЕП ДАІ нові ТЗ без перевірки технічного стану видається талон про проходження державного технічного огляду відповідно до Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 606. На кожний зареєстрований ТЗ заповнюється електронна реєстраційна картка, у якій зазначаються всі необхідні реквізити щодо ТЗ та його власників.

      Перереєстрація ТЗ
У разі перереєстрації ТЗ свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) підлягає заміні на загальних підставах. Також у разі заміни номерних знаків (крім випадків їх втрати або викрадення) проводиться перереєстрація ТЗ із заміною свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта). При цьому попередньо видані номерні знаки вилучаються. На заяві обов'язково проставляються відмітка про їх вилучення із зазначенням дати вилучення та підпис уповноваженої посадової особи.

Вилучені номерні знаки оприбутковуються як такі, що вже були в користуванні, і при їх відповідності встановленим вимогам можуть видаватися для повторного використання або знищуватися в установленому порядку. Якщо номерні знаки викрадені або власником ТЗ втрачені, працівниками РЕП ДАІ проводиться перереєстрація ТЗ після внесення відповідної інформації до бази даних АІС "Номерний знак". До матеріалів справи долучається пояснення власника ТЗ (акт службового розслідування для юридичної особи) щодо їх втрати, або постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), або довідка про порушення кримінальної справи.

У разі заміни свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), крім випадків їх втрати або викрадення, проводиться перереєстрація ТЗ. При цьому попередньо видані свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічні паспорти) вилучаються. Вилучені свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічні паспорти) долучаються до матеріалів перереєстрації. Посадовими особами РЕП ДАІ у межах зони обслуговування приймаються до розгляду письмові заяви фізичних або юридичних осіб, які стали спадкоємцями або правонаступниками ТЗ.

Перереєстрація ТЗ, одержаних через органи соціального захисту населення та управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, проводиться на підставі письмової довідки, виданої цими органами. У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта) посадовими особами РЕП ДАІ приймаються до розгляду письмові заяви власників ТЗ. Такі заяви можуть прийматись від осіб, уповноважених у встановленому порядку отримувати нові свідоцтва про реєстрацію ТЗ, за винятком випадків, коли в РЕП ДАІ наявна інформація про анулювання таких повноважень.

Попередньо до бази даних АІС "Документ" вноситься інформація про втрату (викрадення) свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), про що на заяві (додаток 1 або 2) робиться відповідний запис та ставиться підпис уповноваженої посадової особи РЕП ДАІ із зазначенням дати та часу внесення інформації до бази даних АІС. До матеріалів справи долучається пояснення власника ТЗ (акт службового розслідування для юридичної особи) щодо його втрати, або постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або довідка про порушення кримінальної справи.

У разі необхідності заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, переобладнання ТЗ, яке призводить до зміни типу та призначення ТЗ, зміни його повної маси та її розподілу по осях, центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, систем гальмового і рульового керування та трансмісії, працівниками РЕП ДАІ розглядаються відповідні письмові заяви власників ТЗ або уповноважених ними осіб після проведення попереднього огляду ТЗ та перевірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів ТЗ за наявною інформацією баз даних на предмет розшуку та накладення арешту.

Огляд ТЗ проводиться за загальним порядком. При цьому складається акт технічного огляду ТЗ у двох примірниках, який підписується посадовою особою, що його склала. У разі заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, додається висновок (з обов'язковою наявністю фотознімків ідентифікаційних номерів та ТЗ) фахівця експертної служби МВС або іншого експерта, що має свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесений до Реєстру атестованих судових експертів, щодо справжності та відповідності вимогам заводу-виробника ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів ТЗ, який буде переобладнуватися. Перший примірник акта технічного огляду ТЗ видається власнику ТЗ, а другий із експертним висновком (у разі його оформлення) долучається до його заяви, яка реєструється в книзі обліку переобладнання ТЗ і зберігається в РЕП ДАІ до проведення перереєстрації ТЗ після переобладнання.

Отже, законодавство України продовжує розвиватися. Дана інструкція більш чіткіше і детальніше регулює вирішення реєстраційних питань для автомобіліста. Тепер прочитавши інструкцію можна уявити конкретний алгоритм дій, чого не можна було зробити раніше.

3 Комментариев

serg
24-02-2011 01:29:18

а номера, это моя собственность... один раз заплатил и пользуйся. зачем их уничтожать? чтобы 20 раз получить прибыль?

serg
24-02-2011 01:32:13

а как быть с юриками, опять эти гаражи и ментовские поборы? Постоянный анохронизм совка...

Борис
30-03-2011 22:16:41

Розясніть про порядок видачі тимчасових талонів на право керування віб юридичної особи фізичній.