Діловодство у справах про порушення ПДР

Постанови по фотофіксації виносяться щодо власників (співвласників) автомобілів
Постанови по фотофіксації виносяться щодо власників (співвласників) автомобілів
Постанови за порушення ПДР при надсиланні порушнику поштою мають надсилатися листом з повідомленням
Постанови за порушення ПДР при надсиланні порушнику поштою мають надсилатися листом з повідомленням
При сплаті штрафу до кабінету адміністративної практики ДАІ має надаватися копія такої квитанції
При сплаті штрафу до кабінету адміністративної практики ДАІ має надаватися копія такої квитанції
Строк позбавлення водійського права обчислюється з дня здачі або вилучення посвідчення водія
Строк позбавлення водійського права обчислюється з дня здачі або вилучення посвідчення водія

Для оперативного вирішення своїх питань автомобілістам може бути корисним знати основні нюанси документної "кухні" в середині ДАІ. Це допоможе відрізнити підроблені документи, знайти свої тимчасово вилучені водійські документи, знати підстави для оскарження неправомірно винесених постанов.

Бланки протоколів про адмінправопорушення, постанов у таких справах, тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами є документами суворого обліку. Бланки цих документів виготовляються відповідно до затвердженого технічного опису і направляються в підрозділи ДАІ централізовано за надісланими заявками про їх потребу. Бланки цих документів повинні мати нумерацію (сполучення літер), що означають адміністративно-територіальну належність.

Вилучені водійські документи

Складені протоколи про адміністративні правопорушення, а також долучені до них тимчасово вилучені посвідчення водіїв, талони про проходження державного технічного огляду, ліцензійні картки на транспортний засіб та інші документи протягом доби реєструються в Журналі обліку матеріалів про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Окремо реєструються протоколи про адміністративні правопорушення, що надійшли з інших підрозділів ДАІ. У разі надходження протоколів про адміністративне правопорушення, до яких долучено тимчасово вилучені посвідчення водія, талони про проходження державного технічного огляду або ліцензійні картки на транспорт-ний засіб, складається картка обліку адміністративного правопорушення за номером реєстрації справи. Картки обліку адміністративних правопорушень разом із тимчасово вилученими документами за алфавітним порядком зберігаються протягом трьох років у металевій шафі (сейфі) приміщення підрозділу ДАІ з обслуговування адміністративної території міста або району.

За наявності підстав для повернення тимчасово вилучених документів (постанова суду, довідка посадової особи органу кримінально-виконавчої інспекції, відповідний акт із відміткою посадової особи про усунення виявлених порушень та наявність документів, які підтверджують сплату штрафу) тимчасово вилучені документи повертаються власникові, про що робиться відмітка в картці обліку адміністративного правопорушення. Документи, які є підставою для повернення тимчасово вилучених посвідчень водія, талонів про проходження державного технічного огляду або ліцензійних карток на автомобіль, а також тимчасові дозволи на право керування транспортними засобами долучаються до картки обліку адміністративного правопорушення.

Якщо не забрали посвідчення водія, то воно зберігається в підрозділі ДАІ протягом двох років. Після закінчення цього строку посвідчення водія в триденний термін направляється в МРЕВ за територіальністю.

Матеріали щодо порушень правил дорожнього руху, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, та постанови у справі про адміністративне правопорушення, винесені стосовно власників (співвласників) автомобілів, реєструються в Журналі обліку матеріалів фіксації порушень правил дорожнього руху, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протягом однієї доби. У журналі реєструються матеріали щодо адміністративних правопорушень правил дорожнього руху, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кіно-зйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, та постанови про адміністративні правопорушення, винесені стосовно власників (співвласників) транспортних засобів, що надійшли з інших підрозділів.

Постанови суду про позбавлення водіїв права керування транспортними засобами реєструються протягом доби з моменту їх надходження в Журналі обліку постанов суду про позбавлення водіїв права керування транспортними засобами. У підрозділи ДАІ матеріали про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, долучаються, надсилаються або передаються в п\\\'ятиденний строк, про що робиться відмітка в Журналі обліку матеріалів про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (у містах обмін матеріалами може здійснюватися один раз на тиждень). У цей же термін протоколи про адміністративні правопорушення спрямовуються до судів для розгляду.
Матеріали про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, надсилаються поштою рекомендованими листами виключно через підрозділи ДАІ, а постанови в справах про адміністративні правопорушення надсилаються безпосередньо порушникам поштою листом з повідомленням.

Справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху розглядаються за місцем проживання правопорушника. У разі розгляду справи за місцем учинення правопорушення матеріали справи та постанова в справі про адміністративне правопорушення протягом десяти днів з дня винесення вищезазначеної постанови надсилаються до підрозділу ДАІ за місцем проживання порушника. Алфавітна книга, журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою й зареєстровані в канцелярії підрозділу ДАІ.

Записи в протоколах про адміністративні правопорушення, талонах до посвідчення водія, тимчасових дозволах, журналах робляться чорнилом (пастою) темного (чорного або синього) кольору. Вони заповнюються розбірливим почерком, а прізвище, ім\\\'я, по батькові порушника, його місце проживання, а також посада, місце роботи, звання працівника Державтоінспекції МВС записуються друкованими літерами. За фактами виправлення, підчисток тощо керівництвом підрозділів ДАІ у п\\\'ятиденний термін проводяться службові перевірки.

У разі встановлення факту безпідставного складання протоколу про адміністративне правопорушення, винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення або надання тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом у висновку службової перевірки обов\\\'язково вказується необхідність зняття з обліку бланка вищезазначених протоколу, постанови або дозволу. Списані бланки долучаються до матеріалів перевірки, про що робиться відповідний запис у Журналі обліку надходження та витрати бланків суворого обліку, які в подальшому знищуються відповідно до чинного законодавства.

Справи про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху підлягають зберіганню протягом трьох років. Матеріали про порушення правил дорожнього руху, зафіксовані за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, зберігаються в підрозділі в електронному вигляді протягом трьох місяців з моменту фіксації порушення. Видалення електронних матеріалів у зв\\\'язку із закінченням установленого терміну зберігання здійснюється в першій декаді кожного місяця, про що складається акт знищення.

Посвідчення водія особи, позбавленої права керування транспортними засобами, з копією постанови суду та карткою обліку адміністративного правопорушення у триденний термін від дня надходження постанови суду надсилаються до територіального підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи за місцем проживання порушника для зберігання. Якщо посвідчення водія не було вилучене під час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, до зазначеного підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи також у триденний термін надсилаються копія постанови суду та картка обліку адміністративного правопорушення.

Начальник підрозділу ДАІ з обслуговування адміністративної території міста або району вживає заходів щодо обов\\\'язкового виконання постанови суду про позбавлення особи права керувати транс-портними засобами. Облік видачі та списання бланків суворого обліку, облік виявлених порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та ведення відповідних журналів все частіше здійснюється з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових систем ДАІ.

Виконання Постанов в справах про порушення ПДР

Постанова в справі про адміністративне правопорушення виконується судом або працівником ДАІ відповідно до визначеної категорії справ (розглядалося в попередньому номері "АвтоТеми").
У разі винесення кількох постанов у справах про адміністративні правопорушення щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо. А давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень становить 3 місяці з дня винесення.
Постанова в справі про адміністративне правопорушення, за яке накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження має виконуватися тим, хто виніс таку постанову. А от якщо постанова в справі про адміністративне правопорушення у вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, йому вручається копія такої постанови в порядку протягом трьох днів з дня її винесення.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п\\\'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови в справі про адміністративне правопорушення, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як через п\\\'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. А якщо немає самостійного заробітку у водіїв-порушників віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, штраф стягується з батьків або тих, хто їх замінюють. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, сплачується порушником через банк.

У разі несплати правопорушником штрафу в п\\\'ятнадцятиденний строк, постанова в справі про адміністративне правопорушення супровідним листом  надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна. Відповідно до статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" постанова, що направляється до органу державної виконавчої служби, повинна бути скріплена печаткою підрозділу, який його надіслав.
Копії постанови, супровідного листа про надсилання постанови для примусового виконання та квитанція про сплату штрафу чи копія платіжного доручення долучаються до матеріалів справи.

Постанова в справі про адміністративне правопорушення, за якою стягнуто штраф, з відміткою про виконання повертається органові (посадовій особі), який виніс таку постанову. У разі винесення постанови суду про позбавлення права керування транспортним засобом тимчасово вилучене посвідчення водія особі, стосовно якої застосовано вказаний захід адміністративного стягнення, не повертається на термін позбавлення права керування транс-портним засобом. Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення і закриття справи або про заміну позбавлення права керування транспортним засобом іншим адміністративним стягненням, вилучене посвідчення водія повертається особі, у якої його було вилучено.

Водії транспортних засобів вважаються позбавленими права керування транс-портним засобом з дня набрання чинності постановою про позбавлення цього права. Якщо особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх водійського права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного строку позбавлення цього права особі, стосовно якої застосовано вказане адміністративне стягнення, повертаються вилучені в неї документи відповідно до чинного законодавства. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, після успішного складання нею в ДАІ іспитів для отримання права керування. Вилучені посвідчення водія зберігаються в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи за місцем проживання порушника.

Отже, схема руху документів не така вже й проста, проте вона дозволяє забезпечити хоч якийсь захист від зловживання працівниками ДАІ.