Автомобіль на газу

До переобладнання автомобіля в МРЕВ за місцем реєстрації потрібно отримати акт огляду транспортного засобу
До переобладнання автомобіля в МРЕВ за місцем реєстрації потрібно отримати акт огляду транспортного засобу
Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові техпаспорти
Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові техпаспорти

Сучасний бізнес знаходиться на етапі активного пошуку схем оптимізації витрат. Одним із способів такої оптимізації є переобладнання автомобіля підприємства на газове обладнання у зв’язку з чим виникає ряд запитань. Якими нормативними документами слід при цьому керуватися? Чи потрібно перераховувати транспортний податок? Які будуть наслідки в бухгалтерському обліку?

  Чим регулюється
 Переобладнання транспортного засобу регулюється такими основними нормативними документами:
• Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-XII (далі – Закон № 3353-XII);
• Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III;
• Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388 (далі – Порядок № 1388);
• Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджені наказом Мінтрансу від 11.11.2002 р. № 792 (далі – Правила № 792);
• Порядок переобладнання транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 21.07.2010 р. № 607 (далі – Порядок № 607).

Використання газобалонного обладнання дозволяє економити кошти підприємства, які витрачаються на покупку палива.

Порядок № 607 визначає процедуру переобладнання транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Це призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, зокрема, для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.

Згідно з п. 3 Порядку № 607 переобладнання транспортного засобу проводиться суб'єктом господарювання, який має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мінтрансзв'язку, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, або власником такого засобу в індивідуальному порядку.

Переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива проводиться суб'єктом господарювання, який має свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.

Згідно з Правилами № 792 такий суб'єкт господарювання може приймати транспортні засоби та їхні складові для переобладнання відповідно до ст. 32 Закону № 3353-XII.
  Як встановлено п. 4 Порядку № 607, до переобладнання транспортного засобу власник або його представник подає засіб за місцем реєстрації для проведення огляду реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції МВС, за результатами якого отримує відповідний акт, складений за формою, установленою МВС. Перед переобладнанням для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива огляд транспортного засобу підрозділом Державтоінспекції МВС не проводиться.

Для переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник подає до спеціально уповноваженої організації заяву про погодження переобладнання транспортного засобу, в якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання. До заяви додаються копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та акта проведення його огляду.

Спеціально уповноважена організація розглядає заяву про погодження і визначає технічну можливість та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу з урахуванням того, що його конструкція повинна відповідати вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.
Строк розгляду заяви про погодження не повинен перевищувати 10 робочих днів за умови подання документів, передбачених п. 5 Порядку № 607.
У разі, коли подані документи оформлені неналежним чином або містять недостовірну інформацію, власник або його представник має право після усунення зазначених недоліків повторно подати заяву про погодження, яка розглядається в установленому порядку. За результатами розгляду заяви про погодження спеціально уповноважена організація видає документ про погодження або надає обґрунтовану відмову в погодженні переобладнання транспортного засобу.

Згідно з п. 8 Порядку № 607 до спеціально уповноважених організацій належать:
• державне підприємство «ДержавтотрансНДІпроект»;
• Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС.
У документі про погодження зазначаються відомості про транспортний засіб і його власника, вид та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу з урахуванням того, що конструкція переобладнаного транспортного засобу повинна відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів України.

Строк дії документа про погодження становить один рік з дня його видачі.
Спеціально уповноважена організація надсилає МВС у встановленому порядку інформацію про виданий документ про погодження для внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.
Власник транспортного засобу або його представник забезпечує переобладнання транспортного засобу відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження.

Згідно з п. 13 Порядку № 607 після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження. За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших переобладнаних транспортних засобів.
Перелік організацій з оцінки відповідності визначено в п. 14 Порядку № 607, зокрема, до них належать:
• випробувальна лабораторія (центр), що має атестат акредитації відповідної галузі;
• орган з оцінки відповідності, визнаний та призначений в установленому порядку для проведення процедури сертифікації транспортних засобів;
• підприємство, що має (чинний до 31 грудня 2011 р.) сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження.

Організація з оцінки відповідності:
  – розглядає заяву про проведення оцінювання;
  – проводить в установленому порядку випробовування переобладнаного транспортного засобу;
  – приймає рішення про підтвердження відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження, чи надає обґрунтовану відмову в такому підтвердженні.
Відомості про організації з оцінки відповідності розміщуються на інформаційних стендах реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС.
Строк проведення оцінювання не повинен перевищувати одного місяця (п. 16 Порядку № 607).
Згідно з п. 18 Порядку № 607 перереєстрація переобладнаного транспортного засобу проводиться реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції МВС відповідно до Порядку № 1388. Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті її зміни.

Як відобразити в бухгалтерському обліку
При відображенні такої операції в бухгалтерському обліку необхідно враховувати вимоги ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996-XIV). Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують і підтверджують здійснення цих операцій.

Виконання робіт оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів типової форми № ОЗ-2, затвердженої наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. У разі виконання поліпшення господарським способом акт має бути підписано працівником, уповноваженим приймати об'єкт основних засобів, та працівником, що виконав ремонт або інші поліпшення основних засобів. Акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства. Дані про зміни техніко-економічних характеристик (вартість, площа, потужність тощо) у результаті проведених поліпшень заносяться в технічний паспорт, інвентарні картки, регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів.
При проведенні робіт підрядним способом (стороннім підприємством) первинним документом є акт про виконані роботи, замовлення-наряд. Заповнюються вони з урахуванням вимог щодо наявності обов'язкових реквізитів первинних документів, перелік яких визначено п. 2 ст. 9 Закону № 996-ХІV, а саме:
  • назва документа (форми);
  • дата й місце складання;
  • назва підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст, обсяг, одиниця виміру господарської операції;
  • підписи осіб, відповідальних за здійснення й правильність оформлення господарської операції;
  • власний підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка бере участь у здійсненні господарської операції.

Бухгалтерський облік витрат, пов'язаних з ремонтом і поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) об'єктів основних засобів підприємства, здійснюється згідно з пунктами 14, 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), та р. 6 «Облік ремонту і поліпшення основних засобів» Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561).

Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2) оформляються роботи з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізації, добудови, реконструкції, дообладнання тощо).
  У бухгалтерському обліку витрати на ремонт основних засобів, відповідно до П(С)БО 7, розподіляються та відображаються таким чином:
– витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта основних засобів. На суму таких витрат збільшується первісна вартість основних засобів (п. 14 П(С)БО 7). Понесені витрати відображаються за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а після закінчення робіт списуються з кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в дебет рахунку 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;
– витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання. Відповідно до п. 15 П(С)БО 7 ці витрати включаються до складу витрат звітного періоду та відображаються за дебетом рахунку 23 «Виробництво» або рахунків класу 9 «Витрати діяльності» (91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» тощо) у кореспонденції з кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки з оплати праці», 68 «Розрахунки за іншими операціями».

Відповідно до п. 29 Методрекомендацій № 561 рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу ситуації та суттєвості таких витрат.

  Згідно з п. 31 Методрекомендацій № 561 роботи, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від об'єкта основних засобів, це:
  • модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
  • заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);
  • впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
  • добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.
  Використання газобалонного обладнання дозволить зменшити витрати підприємства, що є прямою економічною вигодою, тому підприємству необхідно збільшити первісну вартість основного засобу в бухгалтерському обліку.

  Яка відповідальність
Якщо не була здійснена перереєстрація переобладнаного транспортного засобу в органах ДАІ, то на водіїв, які керують такими засобами, накладається адміністративний штраф у розмірі від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 121 КпАП).

Отже, якщо підприємство вирішило провести переобладнання транспортного засобу, то необхідно дотримуватися певних правил та процедур задля безпечної подальшої експлуатації та уникнення штрафних санкцій з боку контролюючих органів.