АвтоГарантія (Часть 2)

Підставою для розгляду вимоги Споживача щодо виконання гарантійного ремонту ДТЗ є письмова заява Споживача, що складається у довільній формі та має містити опис недоліку, з приводу якого звертається Споживач, а також вимоги Споживача
Підставою для розгляду вимоги Споживача щодо виконання гарантійного ремонту ДТЗ є письмова заява Споживача, що складається у довільній формі та має містити опис недоліку, з приводу якого звертається Споживач, а також вимоги Споживача
Підставою для розгляду вимоги Споживача щодо виконання гарантійного ремонту ДТЗ є письмова заява Споживача, що складається у довільній формі та має містити опис недоліку, з приводу якого звертається Споживач, а також вимоги Споживача
У разі ухилення або безпідставної чи необґрунтованої відмови Виконавця від виконання гарантійного ремонту ДТЗ Споживач має право звернутися безпосередньо до Продавця або Виробника для усунення цих недоліків і виконання гарантійного ремонту, або до уповнов
У разі ухилення або безпідставної чи необґрунтованої відмови Виконавця від виконання гарантійного ремонту ДТЗ Споживач має право звернутися безпосередньо до Продавця або Виробника для усунення цих недоліків і виконання гарантійного ремонту, або до уповнов

Процедура передпродажної підготовки ДТЗ
Передпродажна підготовка ДТЗ провадиться Продавцем і складається з виконання всього комплексу робіт, передбачених Виробником у експлуатаційній документації на ДТЗ та у Сервісній книжці. Тому варто перечитати цей перелік, бо можливо про щось прийдеться нагадати.
Після виконання передпродажної підготовки Продавець повинен вилучити з Сервісної книжки талон на передпродажну підготовку ДТЗ, а на його корінці зробити відмітку про виконання робіт.

Процедура технічного обслуговування ДТЗ

Споживач зобов'язаний у терміни, зазначені в Сервісній книжці, звернутися до одного з пунктів сервісної мережі, вказаних у Сервісній книжці (Виконавця), для виконання чергового технічного обслуговування.
У разі порушення термінів виконання технічного обслуговування Споживачем без поважних причин, він втрачає право на виконання Виробником (Продавцем) гарантійних зобов'язань щодо його ДТЗ, про що робиться мотивований запис в Сервісній книжці, який завіряється печаткою Виконавця (Продавця).

Дата початку робіт з технічного обслуговування узгоджується між Споживачем і Виконавцем, але не може бути пізніше 3-х днів після звернення Споживача.
У процесі виконання робіт з технічного обслуговування пломби Виробника на ДТЗ не порушуються, якщо інше не передбачено експлуатаційною документацією на ДТЗ або технологією Виробника щодо виконання робіт з технічного обслуговування ДТЗ.
Перелік робіт, які виконуються під час технічного обслуговування ДТЗ, зазначається в експлуатаційній документації ДТЗ, зокрема у Сервісній книжці.

Після виконання робіт з технічного обслуговування Виконавець робить у Сервісній книжці в талоні на технічне обслуговування відмітку про його виконання із зазначенням номера й дати оформлення наряду-замовлення, згідно з яким було виконано технічне обслуговування ДТЗ. Другий примірник наряду-замовлення передається Споживачу.
Технічне обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації ДТЗ виконується для Споживача, як правило, за плату, якщо інше не передбачено Виробником (Продавцем) чи умовами договору купівлі-продажу.
Виявлені при цьому недоліки ДТЗ усуваються безоплатно у порядку, вказаному в розділі "Процедура гарантійного ремонту ДТЗ".

Процедура гарантійного ремонту ДТЗ
Виконавець робіт із гарантійного ремонту на вимогу Споживача зобов'язаний ознайомити Споживача Порядком №721 та іншими нормативними документами стосовно гарантійного ремонту.
У разі виявлення у процесі експлуатації ДТЗ недоліку або істотного недоліку Споживач має право звернутися до Виконавця на один з пунктів сервісної мережі, зазначених у Сервісній книжці, за власним вибором.

Підставою для розгляду вимоги Споживача щодо виконання гарантійного ремонту ДТЗ є письмова заява Споживача, що складається у довільній формі та має містити опис недоліку, з приводу якого звертається Споживач, а також вимоги Споживача.
Для виконання гарантійного ремонту ДТЗ доставляється Споживачем на один із пунктів сервісної мережі з компенсацією Виконавцем (Продавцем, Виробником) Споживачу підтверджених витрат на транспортування ДТЗ.

Якщо неможливо доставити ДТЗ своїм ходом, він транспортується в інший спосіб і доставляється до найближчого пункту сервісної мережі, означеного в Сервісній книжці, Виконавцем.
За домовленістю з Виконавцем Споживач за власний рахунок може доставити ДТЗ на гарантійний ремонт до найближчого пункту сервісної мережі. Якщо для усунення недоліку необхідно провести гарантійний ремонт ДТЗ, підтверджені витрати Споживача компенсуються Виконавцем, Продавцем або Виробником.

У разі вимоги Споживача виконати гарантійний ремонт у конкретному сервісному пункті з існуючої в країні мережі, витрати на транспортування компенсуються Споживачу лише в частині, що покриває доставку ДТЗ від місця виявлення недоліку в роботі ДТЗ до найближчого сервісного пункту мережі.
Недоліки усуваються шляхом ремонту комплектувального виробу, окремої складової частини або, в разі недоцільності такого ремонту, їх заміною, а також виконанням регулювальних робіт відповідно до вимог експлуатаційної документації та нормативних документів.

Граничний термін виконання гарантійного ремонту ДТЗ – чотирнадцять днів. Інший термін має бути узгоджений сторонами. За кожний день затримки усунення недоліків понад граничний або узгоджений термін Виконавець сплачує Споживачеві неустойку.
Під час приймання ДТЗ на гарантійний ремонт Виконавець у присутності Споживача перевіряє споживчі властивості ДТЗ, його укомплектованість, наявність видимих пошкоджень чи дефектів на поверхні ДТЗ, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб Виробника або Виконавця (за дорученням Виробника), свідоцтво про реєстрацію автомобіля або тимчасовий реєстраційний талон та Сервісну книжку і встановлює наявність заявленого недоліку.
За результатами огляду ДТЗ Виконавець оформлює наряд-замовлення на виконання робіт, необхідних для усунення виявлених недоліків.

Дата оформлення та номер наряду-замовлення, тривалість і найменування робіт із гарантійного ремонту фіксуються Виконавцем у журналі обліку гарантійних ремонтів ДТЗ.
Виконавець несе відповідальність за відповідність ДТЗ вимогам Виробника і нормативних документів в частині виконаних робіт, термін їх виконання та збереження ДТЗ.
Документом, який підтверджує передавання ДТЗ на гарантійний ремонт, є наряд-замовлення.
Споживач підписом у наряді-замовленні погоджує обсяги та терміни виконання гарантійного ремонту.

Після виконання робіт із гарантійного ремонту Виконавець робить відмітку в Сервісній книжці про проведення гарантійного ремонту із зазначенням номера й дати оформлення наряду-замовлення, згідно з яким було виконано гарантійний ремонт.
Споживач підписом у наряді-замовленні підтверджує виконання гарантійного ремонту, перевірку відповідності ДТЗ вимогам нормативних документів в частині виконаних робіт, укомплектованості та отримання ДТЗ.
Другий примірник наряду-замовлення пере
дається Споживачеві.
Під час передавання Споживачеві відремонтованого ДТЗ Виконавець у присутності Споживача проводить перевірку відповідності параметрів і споживчих властивостей ДТЗ вимогам нормативних документів, зазначених у експлуатаційній документації на ДТЗ, а також правильність внесення відповідних записів до Сервісної книжки.
Гарантійний ремонт виконується для Споживача БЕЗОПЛАТНО.
Якщо Споживач не з'явився для одержання ДТЗ у п'ятиденний термін від дня, визначеного у наряді-замовленні, Виконавець повідомляє його про закінчення гарантійного ремонту письмово.
Після закінчення п'ятиденного терміну Споживач оплачує вартість зберігання ДТЗ за тарифом, встановленим Виконавцем і зазначеним у договорі (наряді-замовленні).
Після закінчення п'яти місяців, протягом яких Споживач не з'явився для одержання відремонтованого ДТЗ, Виконавець надсилає Споживачу друге письмове повідомлення. Через шість місяців від дня, визначеного у наряді-замовленні, Виконавець має право звернутися до суду щодо відшкодування Споживачем витрат на зберігання Виконавцем ДТЗ.

Оскарження дій Виконавця
У разі ухилення або безпідставної чи необґрунтованої відмови Виконавця від виконання гарантійного ремонту ДТЗ, Споживач має право звернутися безпосередньо до Продавця або Виробника для усунення цих недоліків і виконання гарантійного ремонту, або до уповноважених органів захисту прав споживачів.
А саме до Головного управління у справах захисту прав споживачів, що знаходиться в м. Києві, по вул. Сагайдачного, 29а, тел. 417-2309; 463-7030.
Або до Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України", що знаходиться в м. Києві, на проспекті Перемоги, 131, студія 3, тел. 219-0450(51). До цієї громадської організації можна подати інтернет-скаргу за наступним посиланням:  consumerunion.org.ua/complaint.php.
У разі ухилення або безпідставної чи необґрунтованої відмови Продавця або Виробника від виконання гарантійного ремонту ДТЗ Споживач має право для захисту своїх прав звернутися до суду.

Порядок розгляду претензій Споживача
Претензії Споживача щодо виявлених недоліків у ДТЗ (надалі – Претензії) подаються за вибором Споживача на один із пунктів сервісної мережі, вказаних у Сервісній книжці, Виконавцю або Продавцю за місцем купівлі ДТЗ, або Виробнику.
Претензії розглядаються у разі дотримання таких умов:
- Претензії подано у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та місця проживання Споживача;
- на момент подання Претензії не закінчився гарантійний термін на ДТЗ;
- пред'явлено документ, який засвідчує факт купівлі ДТЗ Споживачем, та Сервісну книжку.
Виконавець (Продавець або Виробник) зобов'язаний протягом трьох діб розглянути Претензію за участю Споживача та скласти в двох примірниках рекламаційний акт, де зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові власника; марка ДТЗ, тип, модель, версія, ідентифікаційний номер ДТЗ і номер його двигуна; державний номер ДТЗ; пробіг від початку експлуатації; найменування організації, яка продала ДТЗ, і дата продажу; перелік заявлених власником ДТЗ недоліків. Рекламаційний акт підписується власником ДТЗ та представниками Виконавця (Продавця або Виробника).
В результативній частині рекламаційного акта повинно бути прийняте одне з таких рішень:
1) заявлений недолік підтверджується і підлягає усуненню у порядку, викладеному в розділі "Процедура гарантійного ремонту ДТЗ";
2) заявлений недолік визнається істотним, і Споживач має право за власним вибором вимагати від Продавця або Виробника:
- заміни ДТЗ на такий самий ДТЗ належної якості;
- відповідного зменшення купівельної ціни ДТЗ;
- заміни ДТЗ на аналогічний ДТЗ іншої моделі з відповідним перерахунком купівельної ціни;
- розірвання договору купівлі-продажу ДТЗ.
Для прийняття рішення щодо визнання недоліку істотним Виконавець (Продавець) залучає для розгляду Претензії Споживача фахівців Виробника;
3) заявлений недолік виник внаслідок порушення Споживачем вимог експлуатаційної документації на ДТЗ, вимог цього Порядку та/або правил збереження ДТЗ, і такий недолік підлягає усуненню за рахунок Споживача;
4) заявлений власником ДТЗ недолік не підтверджується.
Продавець (Виконавець) має право залучати до розгляду Претензій фахівців Виробника.
Якщо Споживач і Виконавець (Продавець, Виробник) не дійшли згоди щодо причин виникнення недоліків у ДТЗ, Споживач має право вимагати направлення ДТЗ на експертизу до випробувальних центрів та лабораторій, що акредитовані згідно із законодавством України.
Експертиза проводиться за рахунок Продавця або Виробника. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передавання ДТЗ Споживачу внаслідок порушення Споживачем правил та норм, визначених в експлуатаційній документації на ДТЗ, та/або вимог цього Порядку, умов зберігання чи транспортування, або внаслідок дій третіх осіб, вимоги Споживача не підлягають задоволенню, а Споживач зобов'язаний відшкодувати Продавцеві (Виробникові) витрати на виконання експертизи. Як Споживач, так і Продавець (Виробник), мають право оскаржувати висновки експертизи в судовому порядку.

Контроль за дотриманням Порядку № 721 здійснюється територіальними органами у справах захисту прав споживачів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, що знаходиться в м. Києві, по вул. Горького, 174, тел. 226-2971, 528-9205.
Приховане значення "гарантії"
Автовласник уявляє для себе, що гарантія буде вирішувати всі технічні проблеми з його автомобілем, але нажаль це далеко не так.

1. Не всі автовласники чітко знають на що саме розповсюджується їх "гарантія". А тому, коли справа доходить до гарантійного ремонту, то виявляється, що даний недолік не підпадає під гарантійний ремонт. Таким чином, маючи гарантію тільки на скрізну корозію кузова автомобіля (перфорація), можна спокушати майбутніх автовласників словом "гарантія".
Тому обов'язково потрібно цікавитися, на що саме розповсюджується гарантія.
Нерідко автовласник змушений доводити, що той чи інший недолік підлягає гарантійному ремонту. Тому що техцентрам здається, що все в нормі. Або часом можна почути від працівників техцентрів: "Ми розберемо і перевіримо, але якщо там все в нормі, то Ви зобов'язані будете оплатити ці роботи".
2. Навіть якщо визнано недолік гарантійним, то може трапитися так, що замінну запчастину потрібно чекати 2-6 місяців.
3. Врешті-решт цей гарантійний ремонт виходить не таким вже й безкоштовним, як про нього говорять:
- автомобіль з гарантією дорожче коштує, тобто частково закладені в ціну витрати на гарантійне обслуговування;
- технічне обслуговування автомобіль повинен проходити у власних техцентрах автосалонів, де ціни за таке обслуговування в два, а то і більше разів вищі. Тобто знову ж таки закладаються витрати на гарантійне обслуговування.

Безсумнівно, що придбання автомобіля – це не просте випробування для водія навіть зі стажем. У зв'язку з постійним поповненням асортименту від ведучих автомобільних фірм важко знайти дійсно свій автомобіль. Кожен автовласник хоче отримувати від їзди максимально задоволень. Тому і з'являється бажання доробити новий автомобіль на свій смак. Але до таких модернізацій потрібно підходити досить виважено, і не спокушатися на таке оманливе слово, як "гарантія". В Україні "гарантія" для бюджетних автомобілів є нічим іншим, як ще одним способом заробляння грошей, оскільки в ціну таких авто не закладено достатньо коштів для якісного та повноцінного гарантійного обслуговування.